Järjestöjen oppaalla pyritään yhdenvertaisuuteen koulumaailmassa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Tiistaina 10. joulukuuta on julkaistu suomenkielinen normikriittinen opettajamateriaali "Älä oleta". Oppaassa tuodaan esiin keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö.

Opas sisältää näkemyksiä siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää.

Tekijöiden mukaan vahvimpia normeja ovat heteronormi ja sukupuolta säätelevä normi. Normien katsotaan säätelevän käsityksiä uskonnosta, ihonväristä, kielestä, toimeentulosta ja kansalaisuudesta, tai kyvystä toimia, oppia ja olla sosiaalinen.

Materiaalin taustalla on Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:n, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKIn, Suomen Lukiolaisten Liiton sekä Setan yhteinen hanke Normit nurin.

- Koulut ja oppilaitokset heijastelevat ympäröivää yhteiskuntaa normeineen. Siten oletukset esimerkiksi opiskelijan sukupuolen ilmaisusta, ihonväristä tai luokkataustasta vaikuttavat opiskelijan kokemuksiin oppimisympäristön turvallisuudesta sekä hänen mahdollisuuksiinsa edetä opinnoissaan, projektikoordinaattori Atlas Saarikoski sanoo.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Koulussa normi on oletus siitä, minkälainen opiskelijan pitäisi olla. Mikäli haluamme kaikille aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä ja aidosti hyvinvoivan koulun, meidän on tultava tietoisiksi siellä vallitsevista normeista ja purettava ne, Saarikoski vaatii.

- Syrjintä oppilaitoksissa ei ole näkyvää, vaan hienovaraista poissulkemista ja oletuksia. Ei riitä, että järjestöt tekevät yhdenvertaisuustyötä. Meidän on muutettava koulujen ja oppilaitosten rakenteita. Haluamme yhdenvertaisuuden vallankumouksen oppilaitoksissa!, vaativat järjestöt.


Normit nurin - haluamme yhdenvertaisen koulun
Seta: Järjestöt vaativat yhdenvertaisuuden vallankumouksen oppilaitoksiin
HS: Koulun normit nurin oppaan avulla

1 kommenttia

toivonmukaan tilanne paranee, itse en tahtoisi olla nyt koululainen kun tärkeistä asioista taas ruvetaan säästämään, toivonmukaan tästä ei sentään. homofobia aiheuttaa niin paljon kärsimystä joka johtaa monella itsemurhan yrityikseen ja kuolemaan.

Kommenttia muokattu: 10.12.2013 klo 17:31