USA: Jälleen uusi asenteellinen tutkimus homoperheiden lasten pärjäämisestä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 21

Yhdysvalloissa julkaistiin tutkimus, jonka lopputulema on, että sateenkaariperheiden lapset pärjäävät muita huonommin. Tutkimus on arvioitu perusteellisen virheelliseksi ja asenteelliseksi. Poliittisille ja uskonnollisille ääripiireille tutkimus on ollut mieluinen.

Konservatiivinen Seurakuntalainen.fi-uutissivusto julkaisi marraskuussa yhdysvaltalaisen taloustieteilijä Douglas Allenin tutkimukseen perustuvan artikkelin, jossa todetaan homoperheissä kasvavien lasten saavan heteroperheissä kasvavia harvemmin koulun päästötodistuksen.

Seurakuntalainen-lehti kertoi mm. seuraavaa:

- Samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset valmistuvat lukiosta keskimäärin 35 prosenttia pienemmällä todennäköisyydellä kuin avioliitossa elävien heterovanhempien lapset, ilmenee tuoreesta kanadalaistutkimuksesta.

- Miesparien kasvattamien tyttölasten kohdalla ero on jopa 85 prosenttia.
Tutkimuksen tehnyt ekonomisti Douglas Allen selvitti asiaa Kanadan vuoden 2006 väestönlaskennan tietojen avulla.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Allen havaitsi, että kaikkein huonoimmin koulussa pärjäsivät lesbovanhempien lapset. Muita heikosti pärjääviä olivat miesparin kasvattamat lapset, avosuhteessa elävien heterovanhempien sekä yksinhuoltajien lapset.

- Parhaiten koulussa pärjäsivät miehen ja naisen välisessä avioliitossa elävien vanhempien lapset.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessori Tytti Solantaus tarkasteli tutkimusta Kotimaa24-lehden pyynnöstä. Solantaus löytää tutkimuksesta useita puutteita ja asenteellisuutta. Tutkimusaineiston valinnalla homoperheiden lapset on saatettu heteroperheiden lapsia huonompaan asemaan. Solantauksen mukaan näitä erilaisia perhemuotoja ei käsitellä tutkimuksessa tasavertaisesti.

Oman vaikeutensa keskusteluun tuovat Solantauksen mukaan politisoituneet perhetutkimukset, joita julkaistaan runsaasti Yhdysvalloissa. Niissä normiksi otetaan usein heteroperhe ja tutkimusasetelmissa on puutteita.

Amerikkalaisissa tutkijoiden kommenteissa todetaan lähtöaineistoa tulkitun väärin. Osa lapsista, jotka tutkija laski mukaan ilman päättötodistusta oleviin lapsiin, kävi vielä koulua, eikä heillä ollut edes mahdollisuutta saada päättötodistusta.

Esitettiin myös ihmettely siitä, että taloustieteilijä ryhtyy tekemään sosiologian alueen tutkimusta.

Virheistä huolimatta tutkimus leviää homoihin kriittisesti suhtautuvissa uskonnollisissa ja poliittisissa piireissä. He haluavat osoittaa etteivät homot sovellu lasten kasvattajiksi.

Yhteenveto tutkimuksesta englanniksi
Seurakuntalainen-lehti uutisoi tutkimuksesta
Kotimaa24 pyysi professori Tytti Solantaukselta kommenttia tästä tutkimuksesta

21 kommenttia

Eiks myös homojärjestöjen teettämät tutkimukset oo ihan yhtä "asenteellisii" tossa adoptiokysymyksessä?
Jos tutkimus on toteutettu oikein, suodattuu "asenteellisuus" pois.