Seta on ihmisoikeusjärjestö – ei etujärjestö

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1
Ensi vuosi on Setan merkkivuosi. Järjestö täyttää 40 vuotta.

Tänään ja huomenna kokoontuu Setan edustajakokous Kauniaisissa päättämään mm. seuraavan viiden vuoden poliittisesta strategiasta. Seta määrittelee itsensä ihmisoikeusjärjestöksi – ei etujärjestöksi. Ihmisoikeuksien edistäminen parantaa kaikkien ihmisten elämää.


Edellisen kerran poliittinen srategia hyväksyttiin vuonna 2008 vuosille 2009-2013. Viisi vuotta sitten nähtiin monia merkkejä myönteisestä kehityksestä. Täysin vaietut asiat olivat silloin alkaneet nousta julkisuuteen. Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevat asiat alettiin ymmärtää perusoikeuskysymyksiksi. Setan poliittinen strategia oli 6-sivuinen asiakirja. Nyt uudessa poliittisessa strategiassa (luonnoksessa) on 15 sivua ja monia aivan uusia näkökulmia. Kehitys on monilta osin ollut nopeampaa kuin vuonna 2008 voitiin kuvitella.

Nettikirjoittelussa usein syytetään, että HLBTI-ihmiset ja Seta olisivat hankkineet itselleen muita kansalaisia enemmän oikeuksia ja että jotkut poliittiset puolueet ja media olisivat ryhtyneet taustatukijoiksi. Kiivaimmat kriitikot ovat näkevinään kansainvälisen salaliiton, joka tavoittelisi koko yhteiskunnan ”homosaatiota”. Länsimaiden vasemmistoliberaalit ja läntinen media tuomitaan yhteistyökumppaneina tässä salaliitossa.

Seta on ihmisoikeusjärjestö. Se ei ole etujärjestö, joka hamuaisi jäsenilleen ylimääräisiä etuisuuksia. Seta poliittisessa ohjelmassaan ilmoittaa, että tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta haluaa edistää kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia, mutta se tarkastelee asiaa homojen ja lesbojen sekä bi-, trans- ja queer-ihmisten näkökulmasta. HLBTIQ-ihmiset ovat viime vuosiin saakka saaneet kärsiä vahvasta syrjinnästä. Vastaanvanlaista syrjintää on saanut kokea vain harva muu ihmisryhmä. Nyt tilanne on alkanut parantua.

Viime vuosina ja vuosikymmeninä on luotu erilaisia ihmisoikeusmekanismeja. Hallituksella on tasa-arvo-ohjelma kesäkuulta 2012. Ministeriöiden välille on perustettu hlbtiq-työryhmiä. Lapsi- ja nuorisopoliittisessa kehittämisohjelmassa muistetaan sateenkaari-ihmiset. Poliisin viharikosten seurantajärjestelmään merkitään myös seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä motiivi on lisätty koventamisperusteena rikoslakiin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lähialueiden, erityisesti Venäjän vaikea ihmisoikeustilanne näkyy poliittisessa strategiassa. Ihmisoikeustyötä tehdään yhdessä muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, ja peruslähtökohtana on, että kuunnellaan näiden maiden paikallisia toimijoita ja sen pohjalta suunnitellaan yhteistyötä. Ei haluta olla besser-wissereitä.


Ihmisten koko kirjo ja elämänkaari ovat mukana Setan poliittisessa työssä. Sateenkaari-Suomeen kuuluu ihmisiä eri etnisistä taustoista ja on toimintakyvyltään ja iältään erilaisia ihmisiä, monia äidinkieliä, uskontoja ja vakaumuksia sekä ihmisiä eri yhteiskuntaluokista. Seta tuo esiin tämän moninaisuuden ja toimii poliittisesti riippumattomana.


Seta haluaa yhteiskunnallista keskustelua, mutta niin, että toisia kunnioitetaan. Erityisesti valtaa pitäviä muistutetaan siitä, että syrjivää puhetta ei voida hyväksyä näennäiseen suvaitsevaisuuteen vedoten. Erilaisia mielipiteitä on suvaittava, mutta vain niin kauan kuin ei loukata muiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.

Toisten kunnioittamista tarvitaan myös hlbtiq-liikkeen omassa piirissä. Kun on erilaisia ryhmiä, on myös monenlaisia ennakkoluuloja. On homot ja lesbot, nuoret ja vanhat, köyhät ja varakkaammat, transihmiset ja cis-ihmiset, jne. Välillä kuulee loukkaavaa huulenheittoa, ja sitä puolustetaan näin: "vain huumoria, etkö ymmärrä huumoria".

_____

Setan edustajakokous on kaksipäiväinen. Mukana on edustajia eri puolilta Suomea paikallisista Seta-yhdistyksistä. Huomenna sunnuntaina 1.12.2013 valitaan varapuheenjohtaja ja täydennetään hallitusta kolmella uudella varsinaisella jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä (erovuoroisten tilalle). Twitter kertoo tunnelmat ja tuoreimmat tiedot.

1 kommenttia

Kokousta voi seurata Twitterissä hashtagilla #setaedari