Mielenterveysmessuilla tuli esille myös homojen eheyttäminen

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Juhani Viherlahti
  • 29
Mielenterveysmessut 2013

Professori Markku Myllykangas nosti homojen "parantamisen" esille paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli "Koululääketiede ja vaihtoehtohoidot".

Mielenterveyden keskusliiton järjestämässä kaksipäiväisessä messutapahtumassa oli mielenkiintoinen ja jopa ärhäkkä paneelikeskustelu, jossa vastakkain olivat tavanomainen lääketiede ja nk. vaihtoehtohoidot. Käyty keskustelu osoitti osapuolten olevan edelleen tiukasti omissa poteroissaan. Sieltä vastapuolta ammutaan monta kertaa kuulluilla väitteillä. Sairaanhoitajaliitto ei tässäkään keskustelussa ilmaissut minkäänlaista kantaa nk. homojen eheyttämiseen.

Panelistit olivat emerituspiispa Juha Pihkala, Luonnonlääketieteen keskusliiton puheenjohtaja Anna Sofia Nevanlinna, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto, sekä Itä-Suomen yliopiston professori Markku Myllykangas.

Pihkala käytti ensimmäisen puheenvuoron. Siinä hän asettui vahvasti puolustamaan nk. koululääketiedettä ja sen menetelmiä, kertoen myös omakohtaisista kokemuksistaan lääketieteen ja terveydenhuollon hänelle antamasta avusta.

Pihkala totesi kohdanneensa suoranaista puoskarointia ja joutuneensa siihen myöskin puuttumaan. Se liittyi paljon ristiriitoja aiheuttaneeseen Nokia Missioon.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Nevanlinna kertoi keskusliittonsa edustavan 23 eri terapiamuotoa ja 16 terapiayhdistystä. Hän painotti terapeuttien olevan koulutettuja ja toimivan asiakkaitaan kohtaan vastuullisesti. Hän väitti kahden miljoonan suomalaisen käyttävän vaihtoehtoishoitoja ja jopa 90 prosenttia maailman ihmisistä turvautuneen joskus vaihtoehtoishoitoihin. Nevanlinna korosti, kuinka valtavan laajalle nämä hoidot ovat levinneet maailmalla. Jopa virallisen terveydenhuollon ammattilaiset saattavat antaa taikka ohjata näiden hoitojen piiriin. Nevanlinna perusteli vaihtoehtoishoitoja juuri erittäin laajalla kysynnällä ja käytöllä. Vaihtoehtoishoidot eivät kuulu samanlaiseen valitusmenettelyyn potilaan virhehoidon ja -kohtelun korvaamisesta, kuten on käytäntönä terveydenhuollon piirissä. Hoitovahingon sattuessa vaihtoehtoishoidoissa potilaan tilanne on turvaton. Tähän Nevanlinna ei ottanut lainkaan kantaa.

Sairaanhoitajaliiton Merja Merasto korosti sairaanhoitajien ammatillista pätevyyttä, johon kaikki voivat luottaa. Joukkoon mahtuu joskus yksittäinen mätämuna, josta ei hänen mukaansa pitäisi tehdä muita koskevia johtopäätöksiä. Meraston puheenvuoroissa ei tullut kuitenkaan selväksi se, miksi liitto sallii verkkosivuillaan niiden sairaanhoitajien mainokset, jotka tekevät vaihtoehtohoidantaa. Merasto kehui myöskin sairaanhoitajayrittäjien itsearviointia omasta työstään, työn laadun takaajana. Myllykangas ampui idean heti alas pätemättömänä menettelynä.

Myllykangas tunnetaan kärkkäänä vaihtoehtohoitojen arvostelijana. Hän kutsuu tuollaisia hoitoja puoskaroinniksi ja hömpäksi. Myllykangas nosti puheenvuorossaan esille vuonna 2011 ranneliike.netissä uutisoidun kyselyn nk. sielunhoitajaterapeuteille. Heiltä oli tiedusteltu josko he voisivat muuttaa terapiallaan homomiehen heteroksi. Yllättävän moni vastasi silloin kyselyyn myöntävästi. Joku heistä lupasi jopa Kela-korvauksella tapahtuvaa terapiaa. Kaikki, joilta asiaa tiedusteltiin olivat myös virallistettuja sairaanhoitajia. Myllykangas kertoi Sairaanhoitajaliiton perustelleen silloin sairaanhoitajien kaksoisrooleja (sairaanhoitaja ja sielunhoitajaterapeutti) mm. sillä, että osalla sairaanhoitajia on teologin koulutus.

Myllykangas kysyi toistuvasti numeroita vaihtoehtohoitojen vaikuttavuudesta. Hän ei saanut kysymykseensä mitään vastausta Nevanlinnan väistäessä kysymyksen. Nevanlinna totesi, ettei Suomessa ole tehty näitä vaikuttavuustutkimuksia. Hänellä ei ollut myöskään esittää mitään numeroita ulkomailta, vaikka hän tiesi ulkomailla tehtävän tutkimuksia.

Paneelissa puututtiin myöskin nk. puoskarilakiin, jolla toivotaan voitavan säädellä vaihtoehtoishoitoja. Sellainen laki on jo esimerkiksi Ruotsissa. Myllykangas moitti aikanaan terveysministerinä olleen Paula Risikon toimintaa puoskarilain valmistelun eteenpäin saattamisessa. Myllykankaan mielestä Risikko ensin jarrutteli ja joutui pakosta perustamaan toimikunnan, jonka toiminnan hän lopulta keskeytti. Puoskarilaki saattaisi voimaan tultuaan estää myös homoihin kohdistuvat nk. eheytysterapiat.

Audio
Mielenterveysmessut. Arvokeskustelupaneelistien avauspuheenvuorot.
Audio
Paneelistien keskusteluja ja yleisökysymyksiä
Audio
Panelistien loppupuheenvuorot

Ranneliike.netin uutinen sielunhoitajaterapeuteista vuodelta 2011

29 kommenttia

  • 1 / 29
  • rajaa puoskareille
  • 24.11.2013, 8.08
Anna Sofia Nevanlinna on itse äänimalja-, valo-, regressio-, enkeli-, energiahoitaja; kertonee jotakin myös hänen taustaliiikkeestään. Kansainvälisestikin huuhaahoidot ovat kokeneet takaiskuja ja uskottavuusongelmia. Tilanne on samanlainen kuin eheytys-"hoidoilla". Nevanlinnan taustajoukoissa on rokotustenvastustajaa, chakrojen värähdyttelijää, homeopaattia, energiakanavaa, tajunnantaajuksien säätelijää. Fantastista.

Sairaanhoitajaliiton Merja Merasto on näemmä valinnut linjakseen sairaanhoitajien "sielunhoitoterapioimisten" ja uskomushoitosuuntauksen kieltämisen ja jonkinlaisen vaikeasti ymmärrettävän pyrkimyksen estää keskusteluakiin siitä, miksi niin moni sairaanhoitaja hurahtaa näihin höyhennyksiin ja heinänheilutuksiin. Kun sairaanhoitajissa on myös monia homoja ja lesboja, on ollut vaikea ymmärtää, miksi Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa ikään kuin myötäilevän "sielunhoitoeheyttäjäterapeutteja" yrittäjänrenkaassaan ja edelleen sallivan niiden noiden ja muiden huuhaahoitojen markkinoimista verkkosivuillaan.

Merkillistä on se, että eletään 2000-lukua eikä Sairaanhoitajaliitto eikä sen kattojärjestö Tehy ole kirjannut mitään virallista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtelusta terveydenhuollossa.

Tehyn uskomushoito- ja puoskarilakikannanottojen kannalta Sairaanhoitajaliiton linja on varmasti hankala. Syö uskottavuutta, kun sairaanhoitajia ja fyssareita on näiden regresssioenkelien, valtaustilaterapeuttien ja yrttiparantajien joukoissa.

Piispa emer Pihkalan taustayhteisö tunnetusti kärvistelee homofobian kanssa. Pihkalan kaitsemiin kuului aikanaan myös Markki Koivisto, joka on nyttemmin tuomittu tapahtumista "sielunhoitoterapistisessa" "eheyttävässä" keskustelussa...

Myllykangas on ollut paramedikalisaation, medikalisaation ja terveydenhuoltohenkilöstön businessten ja huuhahdusten kritiikissään johdonmukainen ja suorasanainen.
Myllykangas puhuu tärkeistä asioista. Kaleva-lehdessä (23.8.2013) hän toteaa, että terveestäkin tehdään sairas: "Lääketieteellä on paljon annettavaa sairaille, mutta terveiden kanssa pitää olla varovainen."

http://www.kaleva.fi/sunnuntain-puheenvuoro/terveestakin-tehdaan-sairas/179841/

***

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat ryhmiä, joihin on helppo iskeä sairausleima ja sen jälkeen ryhtyä rahastamaan. Yhdysvalloissa on tälläkin hetkellä aktiivisia tahoja, jotka ajavat homouden määrittelemistä sairaudeksi takaisin viralliseen sairausluokitukseen.

Mielenterveysmessut 2013 paneelissa Luonnonlääketieteen keskusliiton puheenjohtaja Anna Sofia Nevanlinna kehuskeli kuinka hänen edustamansa keskusliitto kattaa peräti 23 erilaista terapiamuotoa ja kuinka miljoonat suomalaisetkin käyttävät noita palveluita. On aivan selvää, että tuon kaltaisesta rahasammosta pidetään kiinni keinolla millä tahansa. Kunnollinen laki on ainoa tapa, jolla vapaasti rehottava "luonnonlääkintä" saadaan aisoihin ja terveydenhuoltoon tarvittavat vähenevät rahat kohdistetaan hoitoihin, joiden vaikuttavuudesta on pätevää näyttöä. Nevanlinnahan ei sellaista näyttöä pystynyt antamaan lainkaan, eikä oman arvioni mukaan tule pystymäänkään.