USA: Tutkimustulos osoittaa HLBT-ihmisten määrän arvioidun liian pieneksi, samoin kielteisesti suhtautuvien

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 6

Seksuaalisuuteen kohdistuvien kyselytutkimusten tulokset ovat saattaneet vääristyä huomattavastikin epäluottamuksesta tutkimusta kohtaan taikka ihmisten oletussarvoista johtuen.

Sateenkaari-ihmisten määrää on pyritty arvioimaan monilla eri tavoilla. Tulokset ovat olleet huomattavan erilaisia. Painottumiseen ovat voineet vaikuttaa tutkijoiden ennakkoasenteet kysymysten muotoilussa ja tulosten käsittelyssä. Arkaluontoisiin kysymyksiin saatetaan vastata yleisesti hyväksyttävämmällä tavalla, kuin oman todellisen mielipiteen mukaisesti. Ei myöskään ole olemassa yleisesti hyväksyttyä ja tarkkaa mittatikkua sille, kuka on esimerkiksi homo.

Uudessa, Yhdysvalloissa suppealla satunnaisotannalla tehdyssä tutkimuksessa käytettiin kahta eri menetelmää. Toinen menetelmä oli tavanomainen kyselytutkimus ja toinen "peitelty kysely". Jälkimäisessä menetelmässä vastaaja oli tietoinen, ettei hänen henkilöllisyyttään ole mahdollista paljastaa, kuten suorassa menetelmässä on mahdollista.

Tämän kahdella eri menetelmällä USA:ssa tehdyn tutkimuksen tekijät ovat päätyneet sellaiseen johtopäätökseen, että todellisuudessa HLBT-ihmisten määrä on aiemmin arvioitua selvästi suurempi. He ovat sitä mieltä, että tuloksiin vaikuttavat arkaluontoisten kysymysten kohdalla se, kuinka kysely toteutetaan.

Seuraavassa tuloksia kyselyistä. Ensimmäinen luku on saatu suoralla kyselyllä, toinen luku peiteltyllä kyselyllä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Vastaajan oma seksuaalisuus

Ei-hetero 11%, 19%
Tuntee vetoa samaa sukupuolta olevaan 14%, 15%
Seksuaalinen kokemus samaa sukupuolta olevan kanssa 17%, 27%

HLBT-aiheiset kysymykset

Homo- ja lesboavioliittoja ei pitäisi laillistaa 19%, 23%
Ei olisi tyytyväinen, jos esimies olisi homo 16%, 27%
Vastustaa lakeja, joilla syrjintä työhönotossa kiellettäisiin 14%, 25%
Vastustaa homojen ja lesbojen adotio-oikeutta 13%, 19%
Uskoo homoseksuaalinen voivan muuttaa seksuaalista suuntautumistaan 22%, 15%

Ei-heteroseksuaaliksi itsensä ilmoittavien määrä peitellyssä kyselyssä oli peräti 19%, verrattuna suoran kyselyn 11%. Muissa, aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on päädytty homojen ja lesbojen määrässä jopa niinkin pieneen lukuun kuin 1%.

Seksikokemuksia samaa sukupuolta olevan kanssa ilmoitti peitellyssä kyselyssä 27%, kun taas suorassa 17%.

Homojen ja lesbojen oikeuksia halutaan todellisuudessa rajoittaa paljon enemmän, kuin uskalletaan julkisesti sanoa.

Homojen seksuaalisen suuntautumisen muuttamisen mahdollisuuteen uskoo todellisuudessa selvästi pienempi määrä, kuin julkisesti annetaan ymmärtää.

Tutkijat huomauttavat, että koska tutkimuksessa ei käytetty koko aikuisväestöön kohdistuvaa satunnaisotantaa, he eivät halua arvioida homo- ja lesboväestön todellista määrää Yhdysvalloissa.


Uutinen kahdella menetelmällä tehdystä HLBT-ihmisten kyselytutkimuksesta

6 kommenttia

"Uskoo homoseksuaalinen voivan muuttaa seksuaalista suuntautumistaan 22%, 15%"

Tämä lienee ainoa ylläri. Hmm.. Minkäköhän takia katsotaan olevan korrektimpaa ajatella sukupuolisen suuntautuneisuuden voivan muuttua?
Aika kuvaavaa on myös se, että halutaan salaa syrjiä vaikka todellisuudessa uskotaan ettei sukupuoliselle suuntaukselle voida mitään. Kyse on pahantahtoisuudesta. Hyvä, että sitä edes ymmärretään hävetä.