Ministeri Päivi Räsäsen katsotaan kehottaneen pitämään Raamattua korkeampana ohjeena kuin lakia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • JuhaniV
  • 87

Ministeri Päivi Räsänen on puhunut 6.7.2013 Kansanlähetyspäivien seminaarissa. Hänen voidaan tulkita kehottaneen tarvittaessa rikkomaan maallista lakia ja pitämään Raamatun sanaa korkeimpana ohjeena.

Poliisiministeri Räsänen viittasi Apostolien tekojen sanaan: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä."

- Joudumme miettimään, rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai normia, porukan painetta tai joskus jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia.

Taustalla on hänen puheessaan esittämänsä tiukka kanta aborttiin, jonka mukaan abortti ei olisi hyväksyttävä missään olosuhteissa ja missään vaiheessa raskautta. Samassa yhteydessä hän puhuu tiukasti eutanasiaa vastaan.

Räsäsen puhe on saanut eri medioissa melkoista huomiota. Hän on joutunut peruuttelemaan sanomisiaan. Kotimaa24:n kysymykseen hän vastaa sanomassaan, joka on otsikoitu: "SUOMEN LAKIA ON NOUDATETTAVA". (Isot kirjaimet ovat hänen).

Kotimaa24 tiedusteli missä roolissa Räsänen esiintyi Kansanlähetyspäivillä. Siihen kysymykseen hän ei vastannut.

Räsänen oli otsikoinut seminaaripuheensa: "Kristittynä maallistuneessa yhteiskunnassa -kristillinen ihmiskuva haastettuna".

Hän moittii hedonismin (Wikipedia: Hedonismi on elämänfilosofian oppi, joka asettaa nautinnon tai mielihyvän keskeiseen rooliin tai tavoiteltavaksi.) ottaneen nuorison vapaa-ajan valtaansa.

Räsänen torjuu homoavioliittoja, leimaa homoseksuaalisuuden seksuaaliseksi poikkeavuudeksi ja synniksi. Hän antaa myös tukensa homojen eheyttämiselle, joka on nykytieteen mukaan vahvasti kyseenalaistettu.

- Elämme sellaista aikaa, jossa kaikki nämä kristillisen ihmiskuvan lähtökohdat on kyseenalaistettu, ihmisen elämän erityinen arvo ja pyhyys, avioliiton asema naisen ja miehen välisenä liittona ja synnin todellisuus ihmisen elämässä.

- Parisuhdelain, homoadoptiolain ja sukupuolineutraalin avioliiton perimmäisenä tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin, jotta homoseksuaalinen suuntautuneisuus tunnustettaisiin heteroseksuaalisuuden rinnalle tasavertaiseksi tavaksi toteuttaa seksuaalisuutta. Sillä pyritään poistamaan ympäristön syyllistävät asenteet ja homosuhteisiin liittyvä syyllisyys.

- Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Sen sijaan kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliumin. Jumala rakastaa homoseksuaaleja ihmisiä niin paljon, että hän haluaa myös heitä vetää Sanansa kautta Kristuksen yhteyteen ja osallisiksi evankeliumista. Samalla seurakunnissa tulisi löytyä enemmän tilaa ja rakkautta niille ihmisille, joiden kipuna on homoseksuaalinen tunne-elämä tai muu seksuaalinen poikkeavuus.

Ministeri Päivi Räsäsen seminaaripuhe kokonaisuudessan

87 kommenttia

  • 1 / 87
  • Räsäiset hoitoon
  • 10.7.2013, 19.09
Päivi Räsänen, mikäli (oikean, ei sen jumalan) lain noudattamisessa on jotain epäselvää, suosittelen ilmoittautumaan viranomaisille ennenkuin jotain pahaa ehtii tapahtua.
  • 2 / 87
  • halleluja
  • 10.7.2013, 19.13
Toivottavasti ymmärtää erota virastaan.