Riksdagsvalet 2003

  • 1 / 5
  • HelsinkiBoy
  • 12.3.2003 13:11
Rösta på CENTERN i Helsingfors! Juha Sarlund, nummer 20!!
öÖÖÖ...?!
Varför?
Jag har redan bestämt mig för SETAs viceordförande Kaj Heino-sorry. Int kan ja ju rösta på nå annat än sfp-helt bara av princip =/ O centern e no de sista ja sku rösta på! Ha du alls bekanta dig me doms miljöpolitik? (aijo, den existerar ju int!)
Nå, anyway-kanske alla väljer sin kandidat helt själv-ok?!
Hmm...helt jees, tycker ja.
Ja mena, "skydda Östersjön" o "bojkotta regnbågslax".
Klart att int alla kandidater tycker om miljön =/
  • 5 / 5
  • A Fagerholm
  • 9.6.2003 22:33
Jag är medveten om att ämnet "riksdagsval" inte är högaktuellt för tillfället, men sfp lär ju ska ha haft partimöte i Borgå i helgen och politik och samhällsfrågor i övrigt är något som berör var och en av oss, också mellan valen, vare sig det intresserar eller inte.

Signaturen "jag" skrev följande: "Int kan ja ju rösta på nå annat än sfp-helt bara av princip".
I samma banor tänker en stor del av finlandssvenskarna. Man röstar på Sfp i huvudsak pga. språket. Ur österbottninsk synvinkel sett är det mycket vanligt att man, helt utan desto mera ingående granskning röstar "svenskt", dvs. på sfp.

Det är mycket svårt att placera in ett parti som sfp på den traditionella politiska färgskalan vänster-höger, eftersom sfp:s politik saknar ideologisk linje. Om man generaliserar en aning så är sfp:arna i österbotten "värdekonservativa jordbrukare" medan Hesa-sfp:arna är "liberala akademiker". En grov generalisering, men ni förstår vad jag försöker säga. Vem som helst som är ens lite insatt i politiken vet att likheterna mellan rd-ledamöterna Eva Biaudet (Helsingfors) och Granvik (Terjärv) är ytterst få. Det enda som förenar dessa är det svenska språket.

Är detta då en så viktig faktor så att den ska vara viktigare och gå före alla andra frågor i samhället? Nej, det tycker inte jag.

Skulle det gå att föra bevaka finlandssvenskarnas intressen på andra sätt än genom ett skilt parti? Ja, det tror jag.

Är finlandssvenskarnas situation som minoritet i dagens finland svår. ABSOLUT INTE. Väldigt få, omm ens några, andra språkliga minoriteter har det så bra ställt som vi finlandssvenskar.

Det gäller också att komma ihåg, att genom att rösta på en icke-värdekonservativ österbottnisk riksdagskandidat (om sådana finns) så ger man även indirekt sin röst till värdekonservativa kristna fundamentalister från "bibelbältet" (=mellersta och norra österbotten). d'Hondts valsystem funkar helt enkelt så. Jag har på känn att inte på långt när alla är bekanta med hur det fungerar. Ids dock inte börja förklara det här.

Jag anser att sfp för väljarna är ett vilseledande och förvirrande. En så brokig skara av människor och olika åsikter som sfp utgör kan inte se til speciella intressen eftersom amn vill vara alla till lags. Såväl minkfarmaren i Munsala, bonden i Liljendal, Konservativa högborgare i Vasa och liberala milöpolitiker i Helsingfors.

Lägg ner sfp. Fionlandssvenskarna kunde i stället söka sig till det parti som man anser vara "nästbäst", det må sedan vara Gröna, Centern KrD, SDP eller vilket som helst.

Bilda ett STARKT organ för alla finlandssvenskar, motsv. nuv. folktinget. Detta organ skulle kunna samla alla finlandssvenskar oberoende av politisk åsikt. Denna organisation vore politisk obunden och ha som enda uppgift att bevaka finlandssvenskarnas intressen.

Denna tanke har avärdats med argumentet att denna organisation, låt oss kalla den FSF (finlandssvenskarnas förbund), inte kan uppnå samma ställning som ett politiskt parti. Har det nångång gjorts ett seriöst försök då ? Int va ja vet.

Det var vad jag tyckte om den saken.
Jag tål kritik.

Andreas Fagerholm
pol.stud.