basvaror

  • 1 / 1
  • Heppuli
  • 27.2.2009 0:26
hbl skriver bl.a. ".........den förra demokratiska presidentkandidaten och ordföranden i utrikesutskottet senator John Kerry under sitt besök fann sig tvungen att ingripa när Israel stoppade en sändning makaroner vid gränsen. Makaroner, liksom för övrigt linser och tomatpasta, räknas, till skillnad från ris och vetemjöl, enligt Israels bestämmelser inte som nödvändiga basvaror och får därför inte föras in i Gaza.

Pastaincidenten har också fått allt fler både i och utanför Israel att inse det orimliga i de sanktioner som utan resultat pågått sedan Hamas tog makten. Men det officiella Israel ger inte vika."

kolla länken: http://hbl.fi/text/utrikes/2009/2/26/d24050.php