Diskussionsträff:"Hbtig i vardag och arbete"

  • 1 / 1
  • TuSeta
  • 25.8.2011 23:55
Torsdag 1.9.2011 kl. 19-21 Föreningen Regnbågsankan bjuder på svenskspråkig diskussionsträff i Åbo. Vi samlas kring kaffe och kex och pratar om hur mångfald tas emot i vardagliga situationer utanför hemmet. Hur vara öppen på jobbet, i skolan eller som medlem av idrottsklubbar och fritidsverksamhet? Träffen är öppet för alla. Välkömna!
Turun seudun Seta ry, Rauhankatu 1 c B 22