Ajatuksia uutisten tekemisestä Ranneliikkeeseen

  • 1 / 1
  • JuhaniV
  • 24.3.2010 21:51
Kuten tarkkaavainen ranneliikeläinen on saattanut huomata, olen pitänyt taukoa uutisten kirjoittamisessa. Gayfin arveli varsin kohdalleen, että keskustelun liipaissut uutinen oli otettu mukaan hiukan kieli poskessa. Sitä seurannut keskustelu oli minulle tärkeä. Se peilasi sitä, mikä merkitys uutisilla on joukolle ihmisiä. Nuo palautteet pistivät pohtimaan sitä, miksi kirjoitan uutisia ja paljonko se vie aikaani. Tulos: aikaa kuluu liikaa.

Pohdinnan seurauksena olen päättänyt jakaa aikani toisella tavalla ja aloittanut tuumaustaukoni kuluessa jo uusia kiinnostavia projekteja. En lopeta uutisten tekemistä Ranneliikkeeseen taikka keskusteluihin osallistumista, mutta tämän hetkisten tuntemusteni mukaan osallistun Ranneliikeessä aikaisemaa paljon vähemmän.

Motiivit uutisten kirjoittamiseeni tarkentuvat seuraavassa.
Yleensä toisten puolesta tekemiselle löytyy aina jokin motiivi. Palkka on yksi sellainen. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, joten motiivin on tultava muulla tavoin. Lähdin mukaan uutisia tekemään siksi, että havaitsin Ranneliike-sivuston olevan nuorekas, monipuolinen ja hyvin ylläpidetty. Sitä myös kehitetään jatkuvasti. Maailmalla tapahtuu sateenkaariasioissa paljon. Niistä toivoin lisää uutisia ja ryhdyin siksi niitä tekemään. Homma on ollut varsin mielenkiintoista ja palkitsevaa.

Mitä uutisten tekeminen Ranneliikkeeseen on antanut?
Kuvani sateenkaarimaailmasta on laajentunut merkittävästi. Kulttuurierojen tuntemus on lisääntynyt. Yleisten yhteiskunnallisten asioiden tietämys on kasvanut. Samaan aikaan ahdistus on lisääntynyt siitä, kuinka vähän me loppujen lopuksi tiedämme sateenkaariasioista ja maailman asioista yleensä, sekä olosuhteista vaikkapa Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltain ulkopuolella.

Uutisia tehdessä oma suhdeverkosto kasvaa vääjäämättä. Inernetin aikaan asiaa tunteva voi löytyä helposti aivan toiselta puolen maapalloa. Nuo ihmiset ovat myös usein toisenalaisen asiantuntemuksen ja kiinnostuksen omaavia kuin vaikkapa menomestojen tietäminen vaatisi.

Olen huomannut englannin kielen aktiivisen sanavararastoni kasvaneen merkittävästi uutisten teon myötä. Pitkästäkin uutistekstistä oppii noukkimaan keskeiset kohdat varsin nopeasti ja muokkaamaan niistä uutisen Ranneliikkeeseen. Tarkkuutta ja lähteiden arviointia oppii samalla. Lukijoilta tulee epätarkkuuksista ja virheistä nopeasti palautetta. Nahka tässä tehtävässä myös parkkiintuu. Uutisten tekeminen auttaa epäsuorasti myös omissa töissä, kuten dokumenttien laadinnassa. Idea realisoituu dokumentiksi nykyisin paljon lyhyemmässä ajassa kuin vuosia sitten.

Motiiveistani ja kokemuksista uutisten teossa kirjoitin tähän siksi, että esimerksi minua nuorempi sateenkaariväki innostuisi tekemään uutisia tänne.