Regnbågshelgens hemsidor

  • 1 / 4
  • Uffe
  • 31.3.2007 13:12
Hej alla Regnbågshelgens vänner,

Regnbågshelgens hemsida har temporärt varit ur funktion sedan torsdag kväll. Felet är preliminärt lokaliserat till ett byte av server hos vår operatör. Senast på måndag fungerar den igen.

Vi beklagar olägenheterna.

Vi ses den 13-15.4.2007 på Arbis (Luckan och St.Lars kyrka på fredag kväll)
  • 3 / 4
  • martin
  • 11.4.2007 22:14
Varmt välkommen på Regnbågsmässa till Diakonissanstaltens kyrka, Alpgatan
1 nära Tölöviken. Fredag 13.04/23:00. Predikanter: kyrkoherde Monica
Heikel-Nyberg, pastor Mårten Björkgren. Enligt söndagens predikotext: Den
Gode Herden.
Regnbågsmässan är en del av den finlandssvenska Regnbågshelgen 2007.
Mässans medarrangörer är Gemenskap/www.yhteys.org, Regnbågsankan
r.f./www.regnbagshelgen.fi och Enheten för gemensamt svenskt
församlingsarbete i Helsingfors/www.helsingforsforsamlingar.fi.

Gudstjänsten med nattvard passar alla åldrar. Vi ses i gemenskapen!

"Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delad med alla. Vi smakar
den framtid de fattiga hoppas, tid då murar ska falla" (Psalm 398, Svenska
psalmboken).