Regnbågshelgen 2007

På grund av "formella fel" blir regnbågshelgen tvungen att flytta regnbågsmässan från Helsingfors domkyrka till Helsinge kyrkoby (kyrkan St. Lars). Bakom utspelet från församlingen ligger Norra församlingens kyrkoherde Torsten Sandell, som säger sig vara förbigången vid reserveringen av domkyrkan. Regnbågsmässan hålls den 13.4. kl. 23.00. Busstransport från domkyrkan ordnas kl. 22.30, då mässan ursprungligen skulle börja.