Biskopsvalet i Borgå stift

Den 1 december 2006 tillträder den nya biskopen i Borgå stift, då Erik Vikström går i pension. Valets första omgång sker den 13 september och den eventuella andra omgången den 4 oktober. Se detaljerna här: http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/67C835FF5F83DE4EC22570F30039DACE?OpenDocument&lang=SV

Vem vill "handledsrörelsens" läsare se som biskop? Vem vore den bästa ur regnbågsperspektiv? Den officiella nomineringen av kandidater börjar i mars. Då kunde det vara skäl att skrida till verket.
Hittills har tre presumtiva kandidater anmält sig; i alfabetisk och åldersordning:
- Gustav Björkstrand (f. 1941, TD, ÅA:s nypensionerade rektor, tidigare minister och riksdagsledamot),
- Henrik Perret (f. 1946, TM, kyrkoherde i Markus församling i Helsingfors, generalsekreterare för Teologiska institutet) och
- Bo-Göran Åstrand (f. 1964, TM, doktorand, kaplan i Jakobstad).
Jag hoppas att vi kan hitta också andra. En kvinna, kanske?

Eller är hela frågeställningen fullständigt ointressant för alla utom mig? Se följande berättelse om varför det kan spela en roll vem som är biskop: http://www.freewebs.com/heli_h/uskonkysymyksi.htm
  • 2 / 5
  • Björn Palmén
  • 2.5.2006 13:21
Nu har vi en kvinnlig kandidat och med Guds hjälp så småningom en kvinnlig biskop i Borgå stift.

Det är kyrkoherden i Sibbo, Helene Liljeström, som har lovat ställa upp i biskopsvalet. Strongt gjort!

Jag hoppas att hon blir vald! Är de någon annan än jag som känner historiens vingslags susning?
  • 3 / 5
  • martin
  • 2.10.2006 1:08
Senast har jag kommenterat andra omgången i biskopsvalet i Kalles blog här i Ranneliike. Se: Jag har träffat nästa biskop (kommentarer) http://ranneliike.net/blogi.php?nick=Kalle%20af&comments=4491.
Från publiken ställdes mycket frågot t.o.m. kunde alla inte beaktas. På platsen var även Joakim Förars. Han ställde frågan om äktenskapet med några bibelcitat till Gustav Björkstrand. Björkstrand hänvisade i sitt svar till den nådiga Guden.
Leve nåd - och Guds kärlek till oss i Kristus!
  • 4 / 5
  • martin
  • 4.10.2006 15:00
Hej!

Björkstrand valdes till nästa biskop för Borgå stift med 308 röster mot Perrets 146. Han efterträder Erik Vikström och installeras den 3.12. i Pernå kyrka.