Translakiuudistusta vaativa Oikeus olla -kansalaisaloite eduskunnan käsiteltäväksi - keräsi 50 000 kannatusilmoitusta (juttukommentit)

  • 1 / 7
  • mrmeringue
  • 8.4.2021 1:09
Aloitteessa vaaditaan "vastakkainen sukupuoli" -käsitteen korvaamista "toisen sukupuolen" käsitteellä. Tätä perustellaan sillä, että lakiin voisi tulevaisuudessa lisätä vielä muita sukupuolia kuin mies ja nainen. Miten tällainen sopii siihen, että lainsäädännön on oltava mahdollisimman neutraalia maailmankatsomusten suhteen?

Homo- ja lesboaktivismissahan ei ollut kyse kulttuurissa vallitsevan ihmiskäsityksen mullistamisesta, vaan tasa-arvoisesta kohtelusta lain edessä. Siinä ei puskettu lakiin täysin uusia käsitteitä ja oikeudellisia kategorioita, vaan vaadittiin homoseksuaalisille ihmisille sitä samaa, mitä on heteroseksuaaleillakin.
Sukupuolethan eivät ole teknisesti ottaen "vastakkaisia", edes tässä binäärisessä (kaksijakoisessa) tulkinnassa. Sukupuolia voi pitää paremminkin keskenään erinä ja/tai rinnakkaisina ominaisuuksina. Sukupuoli on suvullisesti lisääntyvän lajin ominaisuus, joka ilmenee luonnostaan tietyin tavoin.

On ihan fiksua kirjoittaa lakiteksti siten, että se on mahdollisimman käyttökelpoinen ja joustava, eikä luo tarpeettomia rajoja tai piirtele todellisuudesta irrallisia malleja - maailmankatsomuksesta riippumatta. Nykyinen lainsäädännöllä maalailtu kiveenhakatun kaksijakoinen malli on selvimmin sopusoinnussa lähinnä epäneutraalisti eräiden maailmankatsomusten suhteen, joissa kaikki kahden tyypillisen "ihannesukupuolen" lokeroihin sopimaton nähdään vaillinaisuutena, epänormaalina ja ties minä.

Käytännössä kai näillä aloitteessa mainituilla mahdollisilla muilla sukupuolilla viitataan kolmanteen juridiseen sukupuolikategoriaan ja/tai mahdollisuuteen, että jollakulla ei ole juridisesti mitään sukupuolta. Tässä varmaan merkittävin ryhmä ovat intersukupuoliset ja kyse lienee myös muunsukupuolisista.
  • 3 / 7
  • JuhaniV
  • 8.4.2021 16:55
Kansalaisaloitteen nopeasti saama suuri allekirjoittajien määrä voidaan tulkita niin, että trans-ihmisillä on mittavasti enemmän tukijoita, kuin kenties kukaan osasi ennakoida.

Rinnastan tämän tapahtuneen tasa-arvoisen avioliittolain saamaan tukeen ja kannatukseen.

Ehkä syynä suosioon on myös halu näyttää lakia vastustaville änkyröille keskisormea.
Ei tuki aloitteelle minulle ainakaan tullut isona yllätyksenä, vaikka nimenkeruun vauhti kumminkin vähän.

Uskon, että suurin osa cishomomiehistäkin tuntee sympatiaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kohtaan - vaikka jonkin verran onkin kuulunut mielestäni asiatonta homomiesten syyllistämistä välinpitämättömyydestä aina välillä. Taannoin kirjoitin asiasta ( https://ranneliike.net/nakokulmat/14996/syyllistaminen-hlbti-aktivismin-toimintamuotona-saisiko-mieluummin-tietoa ). Tuossa runsaan parin vuoden takaisessa tekstissäni tulee myös esiin asia, joka minua eniten tällaisen aloitteen menestymisen suhteen huoletti: ettei olisi riittävästi tietoa ja ymmärrystä aihepiiristä, jolloin lakiuudistuksen tarvetta ei siksi ehkä riittävästi tajuttaisi.

Onneksi huolehdin turhaan. Lisäksi kansalaisaloitteen laatimisessa oli tehty hyvää työtä ja perustelut avattu selkeästi. Jotain tällaista tuossa tekstissäni peräänkuulutin.

Täällä me homomiehetkin pitkään odottelimme, että voidaan tehdä jotain konkreettista translakiuudistuksen edistämiseksi.

Ja oli tässä varmasti sitä näyttämisen haluakin.
  • 5 / 7
  • JuhaniV
  • 15.4.2021 21:02
Juuri äsken ylittyi 60 000 kannatusallekirjoituksen raja.
Hieno saavutus.
Aloitteeseen kaiketi kerätään kannatusilmoituksia lokakuun alkuun asti. Joskus sen jälkeen se luovutetaan eduskunnalle. Voisi kuvitella, että käsittelyyn se päätyy rinnakkain hallituksen esityksen kanssa. Lieneekö tämän aloitteen ajoitus sitten mietitty sen suhteen?
Aito avioliitto ry:n piiristä on odotetusti hyökätty Oikeus olla -kansalaisaloitteen kimppuun ( https://aitoavioliitto.fi/artikkelit/kansalaisaloite-oikeus-olla-on-vaarallinen-nuorille/ ). Yhdistyksen verkkosivuilla lauantaina 17.4. julkaistussa kirjoituksessa esimerkiksi vähätellään yleistä tukea aloitteelle, kyseenalaistetaan translakiuudistusta jo perinteisin syytöksin "genderideologian" edistämisestä - ja jopa maalaillaan suoranaisia salaliittoteorioita: "aloitteen takana on organisoidut toimijat ja mahdollisesti automatisoitu tekninen järjestelmä".

Organisoituja toimijoita eittämättä on taustalla, mutta tämä sivulauseessa heittona mainittu "mahdollinen automatisoitu tekninen järjestelmä" jää tarkemmin kuvailematta. Tiettävästi kansalaisaloite.fi -palvelu vaatii ns. vahvan tunnistautumisen jokaiselta kannatusilmoituksen antajalta, ja niin kansalaisaloite-palvelun kuin tunnistautumisesta vastaavien toimijoiden (yleensä pankit) järjestelmät on toteutettu siten, ettei millään automaatiojärjestelmillä pitäisi prosessin onnistua.

Esillä on myös Taloustutkimus Oy:n vähemmän kunniakkaaseen historiaan kuuluva Aito aviolitiitto ry:n teettämä kyselytutkimus ( https://ranneliike.net/uutiset/15873/taloustutkimuksen-tekemassa-kyselytutkimuksessa-kaytettiin-termia-sukupuolenvaihto ), jossa tutkimusyhtiön laadunvarmistus oli pettänyt:

- kysymyksissä käytettiin termiä "sukupuolenvaihto"

- vireillä olevaan lakimuutoshankkeeseen viitattiin mainitsematta, että kyse on nimenomaan juridisen sukupuolimerkinnän vahvistamisesta itsemäärittelyyn perustuen, joka irrotettaisiin lääketieteellistä sukupuolenkorjausprosessia toisistaan

- alaikäisten osalta juridisen sukupuolen vahvistaminen ja lääketieteelliset hoidot niputettiin kysymyksessä suoraan toisiinsa

Kummassakaan kysymyksessä juridisen sukupuolen vahvistamista ei ollut (selvästi) erotettu lääketieteellisistä hoidoista, vaikka juuri niiden erottaminen toisistaan on koko translakiuudistuksen ydinkysymys.