Ja mistä ei voi puhua, siitä on puhuttava silti

Näytetään bloggaukset elokuulta 2012.

Gerard J.M. van den Aardweg: "Erilainen?"

Laitoin tällaisen eteenpäin.

Mikäli jatkossa tarpeellista, huolehdin tähän viitteitä esim. psykiatrialiiton päätöksistä (saa auttaa!), mutta pikaisenakin vastineena kirjastojärjestelmän pitää mielestäni saada tämä tiedokseen heti eikä päivien valmistelujen jälkeen:

Palautteena kirjan Gerard J.M. van den Aardweg: "Erilainen?" kirjastoluokituksesta ja luokituksen avainsanoista:

Kirja esittelee ja käsittelee homoseksuaalisuutta ja sen hoitamista. Esittelytekstin mukaan
"homoseksuaalisuus on oire kokonaispersoonallisuuden
neuroottisesta häiriöstä ja on sen tähden hoidettavissa."

Kirjastoluokitukseksi on tullut 59.35

Luokitus on siis pääluokassa 5 eli luonnontieteet,
alaluokassa 59 eli lääketiede ja terveydenhoito,
ja lopulta kohdassa 59.35 eli seksologia: sis. erotiikka ja seksuaalisuus.

Kirjastojärjestelmän avainsanoina mainitaan:
seksuaaliset vähemmistöt, homoseksuaalisuus, seksuaaliterapia, itsehoito, mielenterveyshäiriöt.

Homoseksuaalisuus ei ole sairaus joka vaatisi hoitamista. Se ei ole sairaus maailman lääkäriliiton eikä maailmanlaajuisen psykiatrialiiton mukaan.

Homoseksuaalisuus on toisaalta oire, häiriö ja mm. synti useiden em. tahojen ulkopuolisten ryhmien mielestä.

Se ei kuitenkaan tee tällaisesta kirjasta lääketieteellistä, vaan sen sijaan kirjan luokitteleminen luonnontieteisiin ja terveydenhoitoon, ja avainsanojen joukkoon laitettu mielenterveyshäiriöt johtavat potentiaalisia lukijoita vahvasti harhaan.

Kirja tulisi luokitella toisin. Vilkaistuani luokitusjärjestelmää tämä voi olla vaikeaa, mutta ehdotan kohtaa 15, rajatieto.

Terveisin, -Tom Linkinen (FM, kulttuurihistorioitsija, Turun keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskuksen hallituksen jäsen, ja Suomen Queer-tutkimusseuran puheenjohtaja)