Ei-binäärisyys

ei-binäärisyys non-binaryKäsitteellä ei-binäärisyys tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät mahdu kaksijakoisen sukupuolikäsityksen lokeroihin. Ei-binäärisyyteen liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi muunsukupuolisuus, sukupuolettomuus, intersukupuolisuus, genderqueer, gender fluid ja transsukupuolisuus.

International Non-Binary People's Day (INPD) eli ei-binäärien teemapäivä on 14. heinäkuuta.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa ja hlbti-sanastossa.