Samaa sukupuolta olevien suhteista paljastuu heterosuhteita toimivampi dynamiikka

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren
  • 2
Kotitöiden tasaisempi jakautuminen vaikuttaa olevan avuksi parisuhteen toimivuudelle.

Samaa sukupuolta olevat parit tuntevat suurempaa tyytyväisyyttä avioliittoihinsa kuin eri sukupuolta olevat parit. Asia käy ilmi kesällä 2019 julkaistusta yhdysvaltalaistutkimuksesta nimeltään Marital Strain and Psychological Distress in Same-Sex and Different-Sex Couples (suom. Avioliittopaine ja psykologinen stressi samaa ja eri sukupuolta olevilla pareilla).

Asiasta kirjoittavat esimerkiksi The New York Times ja Pink News.

Tutkimuksen aineisto kerättiin siten, että 756 keski-ikäistä ihmistä piti päiväkirjaa avioliittoonsa ja kumppaniinsa liittyvistä jännitteistä. Yhdysvaltalaisia naispareja, miespareja ja heteropareja oli 378.

Selvityksen mukaan stressaantunein joukko oli miehen kanssa elävät naiset. Naisen kanssa elävät naiset ja naisen kanssa elävät miehet olivat keskenään samassa ryhmässä, jossa stressitaso oli vähäisempi. Miehen kanssa elävien miesten stressitaso oli vähäisin.

Aiemmissakin selvityksissä on käynyt ilmi, että naiset ovat parisuhteessa miehiä stressaantuneempia. Tämä tutkimus viittaa siihen, että vain silloin, kun kumppanina on mies.

Heterosuhteissa enemmän viestintäongelmia

Heterosuhteissa nähdään suurempaa alttiutta kireyteen, epäonnistuneeseen viestintään ja kaunoihin kuin samaa sukupuolta olevien välisissä suhteissa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkimuksissa on havaittu asioita, joista on päätelty taustalla olevan avioliittoon historiallisesti liittyviä taakkoja, esimerkiksi kodin ja perheen elämän pyörittämisen epätasainen jakautuminen. Heterosuhteissa tyytyväisyys on sitä suurempaa, mitä tasaisemmin kotityöt ja lasten hoitaminen ovat jakautuneet.

Samaa sukupuolta olevien suhteissa kotityöt yleensä jakautuvat tasaisemmin. Myös lasten kanssa toimiminen jakautuu keskimäärin tasaisemmin, kun se eri sukupuolta olevien vanhempien kohdalla jää enemmän äidille, isän osallistuessa asiaan sivummalta.

Samaa sukupuota oleva parit todennäköisemmin jakavat vastuuta omien mieltymystensä perusteella ja kommunikoivat niistä. Tästä arvellaan syntyvän vähemmän erimielisyyksiä ja vallankäyttöä. Yleisemminkin samaa sukupuolta olevien parien on nähty käsittelevän erimielisyyksiä myönteisemmillä tavoilla.

Erityisesti homomiehille on lisäksi tyypillisempää keskustella avoimemmin seksuaalisista toiveistaan ja tarpeistaan. Tällaiseen liittyy myös se, että yksiavioisen parisuhteen mahdollisista joustavuuksista keskustellaan avoimemmin.

Samaa sukupuolta olevat eroavat keskimäärin helpommin

Samaa sukupuolta olevien avioliittojen korkeammat eroluvut heteropareihin verrattuna saattavat toisten tehtyjen selvitysten perusteella liittyä siihen, että heteropareilla on useammin lapsia ja toimimatomaankin parisuhteeseen tyydytään lasten tähden.

Miesparien eroluvut ovat lähes samat kuin heteroparien kohdalla, mutta naisparien ovat selvästi suuremmat. Erojen vireillepanossa naiset ovat heterosuhteissakin selvitysten mukaan aktiivisempia. Yhdeksi syyksi on esitetty, että naiset tyypillisesti lataavat parisuhteelle enemmän odotuksia.

2 kommenttia

Edellä kerrottu on yhtenevä omien havaintojeni kanssa.

Esimerkki tuntemastani heteroperheestä. Aviomies on töissä virastossa. Vaimo käy myös töissä. Kun mies saapuu kotiin töiden jälkeen, hän pitää itsestään selvänä, että ruoka on valmiina. Sen jälkeen hän istahtaa mukavaan tv-tuoliinsa ja alkaa seurata urheilukanavia tuntien ajan. Vaimo kantaa hänelle kaljaa aina edellisen tölkin tyhjennyttyä. Vaimon tehtävä on hoitaa koti ja lapset.

He ovat eläneet pitkään avioliitossa. Vaimo näyttää tyytyneen rooliinsa.
Omassa perheessäni kumpikin meistä tekee työtehtäviä osaamisensa ja jaksamisensa puitteissa. Kodin tehtävät on jaettu sen mukaan kumpaa jokin homma inhottaa vähemmän.

Alkujaan maatilalla kasvaneena puutarhaan liittyvä työkiintiöni on tupaten täynnä. Mieheni hoitaa lähes kaiken puutarhaan liittyvän. Minä imuroin, pyykkään ja hoidan tiskit. Jostakin syystä tietokoneet ja niiden oheislaitteet ja ohjelmistot eivät pidä minusta. Ne rikkoutuvat ja ovat vähän väliä jumissa. Ilman mieheni apua hommani eivät sujuisi. Raha-asiat kuuluvat minun hoitooni.

Hommat ovat vuosien kuluessa ikään kuin loksahtaneet itsestään paikoilleen. Enää niistä ei synny juurikaan kränää.

Olemme kasvattaneet monia muiden lapsia ja nuoria. Meillä toimii periaate "hyvä poliisi / paha poliisi". Minä olen se paha poliisi, joka pistää rajoja tietokonepelaamiseen, nukkumaanmenoon, rahankäyttöön ja moneen muuhun asiaan. Tiedän olevani joidenkin murkkujen mielestä "maailman vittumaisin ihminen". Mieheni joustaa sopivasti ja sovitusti. Tämäkin homma toimii ainakin kohtuullisen hyvin.