Kolumbian homoparit

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Lassi Valve
  • 1
Kolumbian kongressin rakennus

Kolumbian senaatti hylkäsi eilen toisessa käsittelyssä lain tasa-arvoisista avioliitoista. Maan perustuslakituomioistuin teki kuitenkin jo vuonna 2011 seuraavan päätöksen: ”Samaa sukupuolta olevat henkilöillä tulee olla mahdollisuus tehdä keskenään sopimus, joka sallii heidän virallistaa ja juhlistaa laillisesti suhteensa. Sen kautta he voivat muodostaa perheen, joka nauttii suuremmista oikeuksista kuin rekisteröity parisuhde.”

Kongressin kielteinen suhtautuminen homoavioliittoihin aiheuttaa sen ongelman, ettei näitä liittoja voi kutsua ”perinteellisiksi” avioliitoiksi. Perustuslakituomioistuin määrää: ”Ketkä tahansa kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi mennä notaarin tai tuomarin puheille vaatimaan, että heidän suhteensa virallistetaan juhlallisesti. Vaikka tätä liittoa ei kutsuta avioliitoksi – Perustuslakituomioistuin piti voimassa avioliiton määritelmän miehen ja naisen välisenä liittona – se tuo mukanaan kaikki samat oikeudelliset ja lailliset seuraamukset kuin heteroliitot. Liitolla on toisin sanoen samat oikeudet mutta eri nimi, millä ei täytetä sateenkaariyhteisön odotuksia.

Vaikka näillä ”juhlallisilla liitoilla”, joiksi homoliittoja ilmeisesti aletaan kutsua, on eri nimi, niillä ei ole mitään tekemistä perintösopimusten ja parisuhdejulistusten kanssa, joita tähän asti on allekirjoitettu notaarin luona perustuslakituomioistuimen tunnustamien oikeuksien (henkilökohtainen edustusoikeus, perintö, sosiaaliturva) täyttämiseksi. Juhlalliset liitot astuvat voimaan heti, eivätkä vaadi kahden vuoden yhdessäasumista.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Joka tapauksessa Kolumbian notariaatit ovat velvolliset toimittamaan kaikki niille esitetyt juhlalliset liitot, minkä maan kongressikin teki selväksi: ”Tuomareilla ja notaareilla ei ole mahdollisuutta esittää omantuntoon perustuvia vastalauseita, joiden perusteella he voisivat kieltäytyä toimittamasta näitä liittoja toisin kuin lääkäreillä, kun kyseessä ovat perustuslakituomioistuimen laillistamat abortit”.

Universo Gay (Espanja)

1 kommenttia

Tuolla sitten työnantajille näkynee että joko elää "juhlallisessa liitossa" tai "avioliitossa" tai on sinkku, eronnut jne.