Inkerin kirkko ei aio lämmetä homoseksuaalisuudelle

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Venäjällä toimiva Inkerin kirkko ei höllennä suhtautumistaan homouteen ja naispappeuteen, kertoo pohjanmaalla vierailulla oleva Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi Pohjalainen- ja Ilkka-lehdille.

Kuukauppi perustelee Inkerin kirkon kantaa sillä, että niissä kysymyksissä kanta otetaan Raamatusta, eikä vaikkapa lainmuutoksista. Inkerin kirkolla ei ole naispappeja, eikä se hyväksy naispappeutta.

Inkerin Kirkko jätti lähettämättä edustajaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisen naispapin vihkimistilaisuuteen, kun Irja Askolasta tuli Helsingin piispa kesällä 2010.

Nykyinen Inkerin evankelis-luterilainen kirkko on perustettu vuonna 1992. Luterilaisuuden historia Inkerin alueella juontaa 1600-luvulle, jolloin Stolbovan rauhan jälkeen savolaisia ja karjalaisia muutti Inkeriin. Neuvostoliiton ja etenkin Stalinin aikana luterilaisiin seurakuntiin kohdistui vainoja ja ennen toista maailmansotaa alueen luterilaiset kirkot suljettiin. 1960-luvun lopun jälkeen syntyneet Inkerin ja Karjalan luterilaiset seurakunnat toimivat osana Viron evankelis-luterilaista kirkkoa, yhtenä rovastikuntana.

Inkerin Kirkon hallinto sijaitsee Pietarissa ja siihen kuuluu nykyisin noin 80 seurakuntaa eri puolilla Venäjää ja jäseniä sillä on noin 15 000.

Inkerin kirkko kaavaili joitakin vuosia sitten toiminnan laajentamista myös Suomeen. Suomessa elää yli 25 000 inkeriläistaustaista paluumuuttajaa. Vanhastaan inkeriläisalue on ulottunut Viron itärajalta Pietarin itä- ja pohjoispuolelle.

Pohjalainen: Inkerin kirkko ei höllennä suhtautumistaan homouteen ja naispappeuteen
Ilkka: Inkerin kirkko ei höllennä suhtautumistaan homouteen ja naispappeuteen

2 kommenttia

Inkerin luterilainen kirkko on saanut paljon tukea, myös rahallisesti, luterilaisuuden vanhoillisempaan suuntaukseen (Missouri Synodi) kuuluvilta seurakunnilta ja järjestöiltä Pohjois-Amerikassa. Inkerin kirkon viettäessä tasavuosijuhlia taannoin mediahuomiota Suomessa ei kuitenkaan suunnattu tähän eriseuraisuuteen. Suomen evl-kirkon ja Missouri-Synodin opillinen etäisyys on suuri.

Pohjois-Amerikan suomenkielisessä siirtolaistoiminnassa "suomalaista" luterilaisuutta lähellä olevien kirkkojen (ELCIC, ELCA) papit eivät ole käytännön tekemisissä missourilaisten kanssa. Suomen evl-kirkon ja Inkerin kirkon suhde kuitenkin toimii useilla tasoilla.

Inkerin kirkon luisuminen missourilaisten suuntaan oli Suomen evl-kirkolle suorastaan noloa, koska vielä 90-luvun alussa Inkerin kirkkoa profiloitiin tiedotustoiminnassa ikäänkuin tytärkirkoksi.
Tämä kapeaotsainen Arri Matvejevitš Kugappi, jolla nimellä hänet venäjäksi tunnetaan, noudattaa nais- ja homovastaisen ortodoksikirkon oppeja. Hän haluaisi levittää homovihamielistä sanomaansa myös Suomeen. Kugappi ei välitä lainsäädännöstä, vaan kaikkien tulisi noudattaa hänen mainostamansa taruston ihmisyydenvastaisia sääntöjä.

Kugappi jäi pois Helsingin piispan Irja Askolan piispanvihkimyksestä, sillä K. ei sulata lainkaan Askolan käsityksiä homoista eikä yleensä mistään muustakaan, kertoo Kotimaa24.

Kugappi voi toki tulla levittämään homovihaansa Suomeen. Katsotaan sitten, kumman mukaan meillä tuomitaaan, maan lain vai muinaisten kansantarujen.

Inkerin kirkon verkkosivulta:
http://www.elci.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29
---
Missouri Synodin mukaan Inkerin kirkko on sen ystävyys- tai kumppanuuskirkko (partner church):
http://www.lcms.org/page.aspx?pid=1354

Kommenttia muokattu: 07.01.2013 klo 11:07