Yksinäisyys on haitaksi terveydelle

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Juhani Viherlahti
Yksinäisyys

Yksinäisyys on haitallista missä iässä tahansa. Erityisen haitallista se on vanhuksille. Sen todistaa tuore tutkimus. Ja päinvastoin: sosiaalisuus tarkoittaa parempaa terveyttä.

Viime kuussa julkistetussa tutkimuksessa seurattiin usean vuoden ajan 1604 henkilön terveydentilaa ja vointia usean vuoden ajan. Tutkittavat olivat 60-vuotiaita taikka vaanhempia. Tutkimuksessa selvitettiin yksinäisyyden vaikutusta mm. toimintakykyyn, kuten portaiden nouseminen ja muiden henkilökohtaisten toimien sujumista. Tutkituista 13% ilmoitti kokevansa itsensä usein yksinäiseksi. Ajoittain itsensä yksinäiseksi koki 30%. Yksinäisiksi itsensä kokeneet ilmoittivat arkitoimien vaikeutuneen 24,8%:lla. Vastaava luku ei-yksinäisillä henkilöillä oli 12,8%.

Elinikä lyhenee yksinäisyyden seurauksena tämän tutkimuksen mukaan merkittävästi. Tutkimusjakson aikana ne henkilöt, joilla ei ollut merkittäviä ihmissuhteita kuolivat 45% todennäköisemmin, kuin joilla sosiaaliset suhteet toimivat.

Tämän tutkimuksen perusteella arvioidaan yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytymisen lisäävän terveydellisiä riskejä. Läheiset, ystävät, naapurit ja sukulaiset voivat vähentää vanhuksen yksinäisyyden kokemusta pitämällä yhteyttä. Yksi tutkijoista totesi: "Joskus vanhukselle riittää pelkästään se, että häntä kuunnellaan, eikä jätetä huomiotta."

*****************

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Yksinäisyys koskettaa erityisesti nykyisiä homovanhuksia. Monet heistä eivät ole koskaan uskaltaneet tulla kaapista ulos. Nekin, jotka aktiivielämänsä aikana olivat ulkona kaapista, saattavat palata takaisin kaappiin viimeistään silloin kun joutuvat vanhainkotiin. He pelkäävät joutuvansa siellä syrjityksi ja torjutuksi. Pride-viikon aikana pidetyssä keskustelutilaisuudessa tuli vahvasti esille se, että vanhuksille palveluita tuottavissa organisaatioissa useinkaan sateenkaarivanhuksia "ei ole olemassa". Koulutus, jossa sateenkaari-ihmisistä puhuttaisiin henkilöstölle puuttuu lähes kokonaan.

Uusia todisteita siitä, että yksinäisyys on vanhukselle kuolemaksi
Duodecim: Ryhmästä apua vanhusten yksinäisyyteen
N Y T: Yksinäsyyden korkea hinta

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!