Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hyväksyi ruotsalaisten uusnatsien rangaistuksen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 2


Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään hyväksynyt Ruotsin Korkeimman oikeuden päätöksen, jolla neljälle uusnatsille määrättiin sakkoja homovastaisen materiaalin levittämisestä kouluissa. Vastakkain olivat vihapropagandan levittäminen (tai vapaa mielipiteen ilmaiseminen) ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.

Neljä kaverusta Göteborgista ja Sundsvallista jakoi vuonna 2004 lentolehtisiä eräässä koulussa Söderhamnissa. Niitä laitettiin oppilaiden lokeroihin. Lentolehtisissä oli homovastainen sanoma. Käräjäoikeus tuomitsi nuoret, mutta hovioikeus vapautti ja perusti päätöksensä pastori Åke Greenin tapaukseen. Korkein oikeus kuitenkin tuomitsi nuoret uudelleen ehdolliseen rangaistukseen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Silloin oli heinäkuu 2006.

Tuomitut valittivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja he vetosivat eurooppalaiseen mielipiteenilmaisun vapauteen. Ihmisoikeustuomioistuin kuitenkin päätti, että Ruotsilla on oikeus rangaista vihapropagandasta, joka suuntautuu kansalliseen tai etniseen ryhmään. Tuomioistuimen mukaan nuorten rangaistukst olivat lieviä ja Korkein oikeus oli jo ottanut huomioon mielipiteenvapauden ja vertannut sitä' tarpeeseen suojata muiden mainetta ja oikeuksia. Pojat eivät olleet koulun oppilaita ja lehtiset pantiin oppilaiden lokeroihin kenenkään tietämättä (ja pyytämättä). Ihmisoikeustuomioistuin ei kuitenkaan suoraan maininnut sitä, että vihapropaganda oli suunnattu homoseksuaalisia ihmisiä vastaan.


Päätös on lajissaan ensimmäinen ja sen takia tätä on odotettu. Kiihottaminen on ja pysyy kiellettynä, vaikka joissakin maissa sitä saa edelleen vapaasti harjoittaa, kuten on saatu lukea mm. Pietarin viime päivien tapahtumista. Siellä kaupunginvaltuuston jäsen vertasi homoja pedofiileihin. Samalla tavoin nämä nuoret uusnatsit leimasivat homoja lentolehtisessään.

(Tämä teksti perustuu QX:n uutiseen. Päätöstä ei vielä ensimmäisellä haulla löytynyt.)

2 kommenttia

Criminal conviction for distributing leaflets offensive to
homosexuals was not contrary to freedom of expression

Press Release issued by the Registrar of the Court
ECHR 050 (2012)
09.02.2012

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=900342&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


CASE OF VEJDELAND AND OTHERS v. SWEDEN
(Application no. 1813/07)
JUDGMENT
STRASBOURG
9 February 2012

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=86249616&skin=hudoc-en


Factsheet on Hate speech
February 2012

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5D909DE-CDAB-4392-A8A0-867A77699169/0/FICHES_Discours_de_haine_EN.pdf

---

Kommenttia muokattu: 09.02.2012 klo 15:07
Tämän uutisen olisi voinut otsikoida näinkin: Mielipiteen vapaus ei suojaa vihapuheita.