A-talkissa puhutaan tänään homoavioliitoista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 2

Homot naimisiin. Vieraina: sateenkaariperheen lapsi Sanna Marin, sekä kansanedustajat Jani Toivola, Eevamaria Maijala ja Mika Niikko. Tv1 klo 21 jälkeen.

Mukana on kolme kansanedustajaa. Mika Niikko, perussuomalainen, on helluntailainen Espoosta ja edustanee kielteistä kansanosaa, Eevamaria Maijala on keskustalainen ja tyytyisi rekisteröityyn parisuhteeseen, siis nykytilaan. Jani Toivola on itse homo ja haluaa tasa-arvoisen avioliittolain.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

2 kommenttia

  • 1 / 2
  • Tomi
  • 13.10.2011, 20.16
Lapsi tarvitsee isää
Uusimman isyystutkimuksen mukaan isää ei voi korvata toisella äidillä eikä rahalla.
Matti Korhonen

Isällä on ainutlaatuinen merkitys lapsen kehityksessä tasapainoiseksi ja terveeksi ihmiseksi. Isää ei voi korvata toisella äidillä eikä rahalla. Tämä käy ilmi brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestön CARE:n julkaisusta The Fatherhood Bibliography: The Uniqueness and Importance of Fathers (Isyysbibliografia: Isien ainutlaatuisuus ja tärkeys). Julkaisu on yhteenveto psykologisen isyystutkimuksen tuloksista vuosilta 1990-2007.

Isän merkitys korostuu lapsen tunne-elämässä

Yhteenvedon mukaan isällä on merkittävä vaikutus lapsen tunne-elämän ja sukupuoli-identiteetin kehitykseen, opiskelumenestykseen sekä sosiaalisiin taitoihin. Läheinen isäsuhde ehkäisee myös nuorten käyttäytymishäiriöitä.

"Sellaisilla lapsilla, joiden elämässä isä on tunnetasolla läsnä, on taipumus tulla paremmin toimeen toisten lasten kanssa. Heillä on myös taipumus käyttäytyä vähemmän aggressiivisesti. Näyttää siltä, että äidin vaikutus lapsen tunnesäätelyyn ja sosiaalisiin suhteisiin samanikäisten kanssa ei ole niin tärkeä kuin isän", yhteenvedossa todetaan.

Julkaisu kuitenkin korostaa, että kokonaisuudessaan lapsen kehityksen kannalta äidin merkitys on aivan yhtä tärkeä kuin isän. Äidit ja isät osallistuvat erilaisin, mutta toisiaan täydentävin tavoin lapsen kehitykseen.

Hyvä isäsuhde suojelee masennukselta ja väkivaltaisuudelta

Viimeaikainen isyystutkimus on todennut, että positiivinen isäsuhde ehkäisee varhaisessa teini-iässä olevien tyttöjen masennusta. Sen on myös todettu suojelevan varhaisilta seksikokemuksilta ja teiniraskauksilta.

"Pojat, jotka eivät säännöllisesti koe hyvän isän rakkautta, kuria ja vaikutusta, pyrkivät todennäköisemmin torjumaan ja väheksymään kaikkea naisellisuutta. He pyrkivät todistamaan maskuliinisuuttaan dominoivalla ja väkivaltaisella käyttäytymisellä."

Britannian hallitus on ilmoittanut, että se haluaisi poistaa hedelmöitysklinikoiden velvollisuuden ottaa huomioon lapsen tarve isään, koska sen katsotaan syrjivän yksinäisiä naisia ja lesbopareja. CARE:n julkaisu tuotettiin kansanedustajia varten, jotta he ottaisivat päätöksenteossaan huomioon uusimman isyystutkimuksen tulokset.

Isän tehtävä on luoda turvallisuutta

Isä-poika -toimintaa Kangasalan seurakunnassa pitkään ohjannut Tuomo Vanhanen on samoilla linjoilla CARE:n julkaisun kanssa.

- Lapsen perustarve on turvallisuus, ja isän rooli on synnyttää juuri tätä turvallisuutta. Äitikin synnyttää sitä, mutta eri tavalla. Äiti välittää ennen kaikkea huolenpitoa, nykyisin Kangasalan seurakunnan tiedottajana toimiva Tuomo Vanhanen toteaa.

Isän on annettava aikaansa

Tuomo Vanhanen on koulutukseltaan nuorisotyönohjaaja. Omien lastensa myötä hänellä alkoi 1980-luvun alussa syntyä ajatus isä-lapsi -toiminnan aloittamisesta. Kymmenen vuoden ajan hän johti erilaisia harrastekerhoja ja leirejä Kangasalan seurakunnassa. Näiden kokemusten ja oman isäsuhteen myötä hänellä on syntynyt näkemys siitä, mitä on isän läsnäolo.

- Se ei ole välttämättä jatkuvaa fyysistä läsnäoloa. Mutta silloin, kun isä on läsnä, on annettava aikaa ja oltava avoin.

- Isällä on luonnollisesti erilainen merkitys tytölle kuin pojalle. Poikaan isällä on ainutlaatuinen suhde, koska poika oppii miehen mallin isältään. Poika myös mittaa tietyssä vaiheessa isän auktoriteettia toisella tavalla kuin tyttö. Kristittynä koen, että kaikkein tärkeintä on lopulta se, että isän rakastava syli on aina auki, Tuomo Vanhanen painottaa.
http://www.uusitie.com/fin/etusivu/uusin_lehti/?id=20&selectedNumber=178&selNews=935

Tässä kuuluu ratkaista lasten oikeudet, eivät homojen. Lapsille kuuluu oikeus isään ja äitiin. Uskomatonta, että nämä järjestöt eivät suvaitse lasten oikeutta isään ja äitiin.
  • 2 / 2
  • Onnellinen mies
  • 14.10.2011, 13.08
Jokaisella tähän maailmaan syntyvällä lapsella on isä ja äiti, muuten heitä ei syntyisi. Kuinka he suhtautuvat syntyneeseen lapseen ja kuinka häneen suhtautuu se ympäröivä yhteiskunta jossa hän kasvaa ja varttuu lapsuus- ja nuoruusvuosiensa ajan, se onkin jo toinen juttu. Sukupuolestaan ja seksuaalisesta suuntauksestaan huolimatta lapsen lähi-ihmiset voivat edistää tai haitata hänen kasvuaan, vankistumistaan ja voimistumistaan kohti elämänsä vakaata perustaa, jolta suuntautua elämänsä ja olemassaolonsa tulevaisuutta kohti.