Valtion nuorisoasiainneuvottelukunta sai uudet jäsenet

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1


Valtioneuvosto asetti 25.8.2011 uuden nuorisoasiain neuvottelukunnan (NUORA). Neuvottelukunnan jäseniksi on valittu valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen ehdottamia henkilöitä. Setaa neuvottelukunnassa edustaa pääsihteeri Aija Salo. Neuvottelukunta kuuluu kulttuuriministeri Paavo Arhimäen (vas.) toimialaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa antaa opetusministeriölle lausunto nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta ja arvioida ohjelman toteutumista. Se tekee esityksiä nuoria koskeviksi toimenpiteiksi sekä tuottaa tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan. Keskeisinä välineinä neuvottelukunnalla ovat mm. nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometrit.

Kotimaa24 kertoo, että kirkkohallituksessa ihmetellään, miksi kirkon nuorisotyötä edustavia tahoja ei ole mukana neuvottelukunnassa.

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2011/08/nuora_asettaminen.html?lang=fi

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Onnellinen mies
  • 3.9.2011, 15.34
Vallan upeaa! Onnea ja menestystä Setan pääsihteeri Aija Salolle. Hänen valinta neuvottelukunnan jäseneksi osoittaa, kuinka Seta on tehnyt ja tekee vankkaa ja yhteiskunnassa arvostettavaa työtä. Nuorten tukeminen heidän elämänperustan ja tulevaisuuden rakentumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla on ensirvoisen tärkeää ihmisarvoisessa yhteiskunnassa. Menestystä neuvottelukunnalle!