Viron kirkot ilmoittavat, etteivät ne suvaitse homoseksuaalisuutta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 7

Viron kirkkojen neuvosto on lähettänyt oikeusministeriölle avoimen kirjeen, jossa ilmaistaan nykyisen lainsäädännön suojaavan homoja riittävästi. Avioliittolakiin puuttuminen tuhoaisi perheet.

"Kirkkojen neuvosto ei suvaitse homoseksuaalisuutta." Kymmenen seurakunnan muodostama kirkkojen neuvosto väittää, että traditionaalinen perhe "varmistaa ihmisten ja Viron valtion pysyvyyden".

Kesäkuussa oikeuskansleri Indrek Teder esitti merkittävän kehotuksen oikeusministeriölle, että sen tulee esittää lakiehdotuksen, joka takaa samaa sukupuolta oleville liitoille vankan oikeudellisen perustan.

Viime kesänä oikeusministeriö päätti lakien analyysin jälkeen luopua kaikista aikeista valmistella laki rekisteröidyistä parisuhteista samaa sukupuolta oleville pareille. Taustalla oli silloin vallassa olleiden konservatiivien poliittinen päätös. IRL-puolue katsoo homojen voivan sopia yhteisistä asioistaan erillisillä sopimuksilla ja testamenteilla. Se on puolueen mielestä aivan riittävää. Mitään lakimuutoksia ei heidän mielestään siis tarvita.

Viron nuoret homot -yhdistys on aivan päinvastaista mieltä. Lehdistösihteeri Madle Saluveer toteaa: "Mikä tahansa [parisuhteen] sääntely on parempi kuin pelkkä avoliitto. On tarpeen saada yhteiskunnallisia takuita - samat oikeudet, jotka ovat avioliitossa olevilla pariskunnilla."

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kirkkojen neuvoston kirje oli vastine oikeuskanslerin kannanottoon.

************

Virossa kirkkojen yhteiskunnallinen asema ja vaikutusvalta on historiallisista syistä selkeästi heikompi, kuin esimerkiksi Suomen luterilaisen kirkon asema. Kirkkojen on tultava toimeen jäsenmaksuilla, ulkomailta tulevilla avustuksilla ja vähäisellä yhtesikunnan antamalla taloudellisella tuella. Viron kirkoilla myös historiallisista syistä ei pääsääntöisesti ole huolehdittavanaan esimerkiksi hautaustointa, vaan siitä huolehtivat kunnat. Muutamat seurakunnat ovat halunneet kuitenkin ottaa hautaustoimen hoitaakseen itse.

Lähde: Eesti Rahvusringhääling

Teksti ja kuvat: Juhani V.

Virossa haikaran katsotaan tuovan onnea.
Patsas Isä ja lapsi, Tartto, sekä ohikulkija (Jouni Nieminen)

7 kommenttia

  • 1 / 7
  • Kaj Andersson
  • 9.7.2011, 23.54
Jag hoppas att också kyrkorna i Estland skulle bli mera frimodiga, när det gäller att erkänna den trogna kärleken mellan människor. Vi behöver inte ge efter för homofobi eller xenofobi.
Kaj Andersonin kommentti suomeksi: "Toivon, että myös Viron kirkot muuttuisivat vapaamielisemmiksi, kun kyse on ihmisten välisestä uskollisesta rakkaudesta. Meidän ei tarvitse antaa periksi homofobialle tai muukalaispelolle.