Amerikkalaiset arvelevat lesboja ja homoja olevan 25%

  • Uutinen
  • Sattumat
  • JuhaniV
  • 2

Amerikkalaisen Gallup-tutkimuslaitoksen tekemässä kyselytutkimuksessa selvisi, että keskimäärin arvioidaan lesboja ja homoja olevan Amerikan väestöstä 25 prosenttia. Korkeimmat arviot homojen määrästä antoivat alimpaan tuloluokkaan kuuluvat ja vähän koulutetut. Vastaavasti alemman arvion antoivat korkeasti koulutetut ja korkeampiin tuloluokkiin kuuluvat. Nuoret (18-29) amerikkalaiset arvioivat antoivat korkeammat arviot kuin vanhemmat ikäluokat. Naiset puolestaan antoivat merkittävästi korkeamman arvion kuin miehet.

PinkNewsin uutisessa todetaan selkeästi, että on vain vähän tai ei lainkaan tietoa homojen todellisista lukumääristä yhteiskunnassa. Seksuaalinen suuntautuminen on niin kompleksinen asia, että sen määrittäminen tarkasti on lähes mahdotonta. Tällä kyselytutkimuksen tuloksella ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Se mittasi vain ihmisten näkemystä, johon todennäköisesti on vaikuttanut lesbojen ja homojen viimeaikainen julkisuus.

Aiempi gallup-kysely osoitti, että enemmistö amerikkalaisista tuntee henkilökohtaisesti lesbon taikka homon. Tutkimus ei kuitenkaan antanut mitään arviota siitä, paljonko ihmiset arvelevat homoja olevan.

2 kommenttia

Ollaanpas siellä oltu rohkeita arvioissa. Heh, olisikin noin paljon.