Homomiehet ja eturauhassyöpä

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • JuhaniV

Uusi tutkimus kertoo amerikkalaisten homomiesten selviävän eturauhassyöpähoitojen jälkeisestä ajasta muita miehiä huonommin.

Internetin kautta tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 92 homomiestä USA:sta ja Kanadasta. Tutkimuksella kartoitettiin eturauhassyöpähoitojen läpikäyneiden miesten terveydentilaa ja seksuaaliterveyttä.

Homomiesten vastauksia verrattiin miespuolisesta väestöstä yleisesti saatuihin tuloksiin. Tutkimus on mahdollisesti ensimmäinen laatuaan homomiehiin suunnattuna. Tutkimus esiteltiin alustavasti Amerikan Urologiyhdistyksen kokouksessa.

Lähes kaikissa terveyteen liittyvissä tuloksissa homomiehet saivat huonommat pisteet kuin vertailuryhmän miehet. Näitä seikkoja olivat virtsaaminen, suolen toiminta ja hormonitoiminta. Seksuaalisuuteen ja ejakulaatioon, sekä henkiseen tilaan liittyvät arvot olivat myös huonoja. Pelot syövän uusiutumisesta olivat myös tutkimukseen vastanneilla yleisiä.

***********

Tutkimuksen tuloksiin on syytä suhtautua alustavina ja suuntaa antavina. Vastanneiden määrä oli pieni. Joka tapauksessa voidaan jo nyt päätellä, että syöpähoitojen jälkeen elämän laatu huononee. Tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä vaatii laajempaa perehtymistä ja niiden keinojen etsimistä, joilla hoitojen jälkeisessä elämänlaadussa saavutetaan vertailuryhmän taso.

***********

Suomessa saatetaan olla edellä USA:ta näissä asioissa. Tätä asiaa ei ole tarkemmin selvitetty. Jälkihoito on kohtuullisen hyvin järjestetty. Vertaistukea on myös saatavilla. Se on kenties tärkein tuki psyykkisessä selviämisessä. Läheiset ovat myös hyvin tärkeitä tukijoita elämän palauttamisessa takaisin arkeen hoitojen jälkeen. Sopivalla terveydellisellä ja psyykkisellä tuella elämänlaatu saattaa palata lähelle entistä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa eturauhassyöpään sairastui yli 30 000 miestä. (Wikipedia) Se merkitsee sitä, että ehkä yli 1 800 homomiestä on tuossa joukossa. Se, että homomiesten erilainen elämäntilanne heteromiehiin verrattuna otettaisiin huomioon syöpää hoidettaessa, ei ole mennyt lääkintähenkilökunnan tietoisuuteen yrityksistä huolimatta. Lääkärikunnassa on myös eriäviä mielipiteitä siitä, pitääkö eturauhassyöpää tunnistavaa PSA-testiä käyttää laajasti syövän ennakointiin, vaiko vasta tautiepäilyn jälkeen.

Eturauhassyöpä länsimaissa toiseksi yleisin miesten syöpä. Se on ikääntyvien miesten tauti. Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuoden tienoilla. Huomattavasti nuoremmillakin tautia on toki tavattu. Riski sairastua siihen kasvaa 50 ikävuodesta ylöspäin.

Yahoo-uutinen haastattelututkimuksesta

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta