Seta avasi vaalikampanjansa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • vaeltaja2006
  • 1

Seta avasi lauantaina 28.11.2010 oman vaalikampanjansa. Konkreettisena työkaluna on tiivis esite, joka eri vaalitilaisuuksissa annetaan mahdollisimman monen kansanedustajaehdokkaan käteen. Esitteen nimen voi ymmärtää kahdella tavalla: Ole hyvä kansanedustaja

Audio
Setan puheenjohtaja Outi Hannula johdatti vaaliteemaan. Yllättäen Seta on saanut vetoapua kirkkokeskustelun kautta. Ykköstavoitteena on yleinen avioliittolaki. Mutta Seta ei halua ottaa kantaa siihen, mitä kirkko päättää. Se jää kirkon omaksi asiaksi. Seta haluaa varmistaa vain maallisen avioliittolain läpimenon. Kakkostavoitteena on politiikkaohjelma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tueksi. Se tulisi olemaan kaikki hallinnonalat kattava politiikkaohjelma, jolla halutaan edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaista kohtelua ja hyvinvointia. On jo ollut puhetta, että seuraava hallitus tekisi yleisen ihmisoikeuspolitiikkaohjelman. Periaatteessa tämä voisi olla osa sitä laajempaa ohjelmaa. Kolmas Setan tavoite on translainsäädännön uudistaminen. Neljäs tavoite on yhdenvertaisuuslain valvonta. Nykyinen hallitus ei toteuta uutta yhdenvertaisuuslakia. Se jää seuraavalle hallitukselle. Mutta laki vaatii myös valvontaa ja sen takia taloudellisia resursseja.
Audio
Kansanedustaja Oras Tynkkynen esitteli, miten poliitikkoihin voi vaikuttaa. \'Sukupuolineutraalin avioliittolaki\' -sanan tilalle suositellaan sanaa "tasa-arvoinen avioliittolaki". Seta kutsuu sitä "yleiseksi avioliittolaiksi". Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen, mitä avioliittolaille on tapahtunut muissa maissa. Se valmistuu parin viikon sisällä ja selvitys auttaa vaalityössä. Väestön keskuudessa tasa-arvoisen avioliittolain kannatus on melko laajaa. Viidestä suurimmasta eduskuntapuolueesta (viime vaalien mukaan) neljä kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Aktiivisia vastustajia ovat kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Miten poliitikkoja tulisi lähestyä? Ei jaarittelua vaan suoraan asiaan ja tiiviisti. Ehdokkaan taustaan on syytä perehtyä ja korostaa näkökulmaa, jonka ehdokaskin voisi hyväksyä. Oma vaalipiiri on lähellä jokaista ehdokasta. Ehdokkaille ovat erilaiset sidosryhmät tärkeitä, esim. kirkko. Sitä tietoa pitäisi käyttää hyväksi. Miten saadaan kansa äänestämään? Omat porukat liikkeelle vaaleissa.
Audio
Ehdokkaisiin saadaan yhteys sähköpostilla tai puolueiden piirijärjestöjen kautta. Ehdokkailla on omia sivuja facebookissa. Mielipidekirjoitus on tehokas vaikuttamisen keino. Poliitikot pitävät mielipidepalstoja eräänlaisina ilmapuntareina. Vaalimökeille kannattaa mennä juttelemaan. Jos samasta asiasta monet ottavat yhteyden, ehdokkaalle se merkitsee, että asia on pinnalla ja tärkeä. Vaalitilaisuuksissa ei käy juuri kukaan. Mutta sellaisiin kannattaa mennä, jos joku järjestää. Siellä voi jututtaa ehdokasta. Seta on järjestänyt viime kerralla mm. Tampereella vaalipaneelin. Yleensä puolueista tulee paneeliin henkilö, joka ymmärtää HLBTI-asioita. Ja kaikki mukaan vaalityöhön. Useissa puolueissa suhtaudutaan HLBTI-työhön positiivisesti. Mutta aktiivisia ihmisiä tarvitaan vaalityöhön.
Audio
Keskustelua: Onko realistista yrittää saada poliittista ohjelmaa HLBTI-asioiden ajamiseen? Outi Hannula pitää sitä hyvin mahdollisena. Elina Laavi, varapuh.joht. pitää myös sitä hyvin toteutuskelpoisena. Tynkkynen ei välttämättä usko politiikkaohjelmaan – ne eivät ole toimineet muissakaan maissa. Mutta etenevätkö asiat puolueissa, koska niissä toimitaan omantunnon mukaan. Tynkkynen vastaa vihreiden osalta. Kenneth Liukkonen kertoi sos.demien näkökulmaa. Elina Laavi kertoi kokoomusnäkökulmaa. Syrjintä ei saisi olla omantunnonkysymys. Anssi Pirttimäki on sos.demien Pinkkiruusun puheenjohtaja. Sos.demeissa eri tavalla äänestävä kansanedustaja joutuu perustelemaan päätöksensä. Oras Tynkkynen toivoo, että eri puolueissa HLBTI-asioita ajavat saavat riittävän taustatuen. Eduskunta tuskin pystyy lisäämään Setan rahallista tukea. Eletään tiukan euron aikaa.
Esite ehdokkaille
Audio
Kampanjalla on kaksi kohderyhmää: 1. ehdokkaat, 2. äänestäjät ja media. Ehdokasesite on jaossa. Setan nettisivulle tulee vaalisivut. Äänestäjiä palvellaan niin, että tehdään yhteistyötä Sateenkaariyhteisöjen (mm. ranneliike, lepakkolaakso) kanssa. Tärkeää on, että kun muualla Suomessa keskustelu pelmahtaa esiin, siinä ollaan heti mukana. Sateenkaariyhteisöistä Mikko Kivinen kertoo yhteistyöstä. Kampanjassa mm kansanedustajien edellisen kauden äänestyskäyttäytymisiä selvitellään. Entä kuka kääntää materiaalia ruotsiksi? Outi Hannula antoi käytännön ohjeita kontaktien solmimiseen.
Audio
Lisää vinkkejä kampanjointiin
Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

1 kommenttia