Jack Drescher vieraana Seksuaalisuus 2010 -seminaarissa

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • (päivitetty )
  • vaeltaja2006

Seksuaalisuus 2010 -seminaari pidettiin viime perjantaina Hesingissä Porthaniassa. Luentosali 2 oli meko täynnä. Osanottajia semianarissa oli yli puolitoista sataa ja he olivat terveydenhoidon ja sosiaalityön ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Uusinta tietoa sairausluokituksista toi psykiatri, psykoanalyytikko Jack Drescher New Yorkista. Hän toimii Amerikan psykiatriliiton APAn komiteassa, joka muokkaa parhaillaan uusiksi kansainvälisiä sairausluokituksia. Tällä hetkellä huomion kohteena ovat transihmiset.

Jack Drescherin luento (englanniksi) on kuunneltavissa ranneliiikkeen arkistossa. Äänitteisiin liittyy myös selitysosuus käsitteistä ja luennon pääkohdat suomeksi.

Amerikan Psykiatrien liiton APA:n hlbti-komiteaa pitkään johtanut ja useita teoksia kirjoittanut ja toimittanut psykoanalyytikko, psykiatri Jack Drescher M.D.luennoi Seksuaalisuus 2010 -päivillä Porthaniassa viime perjantaina 12.3.2010. Hänellä oli tuoreita terveisiä siitä, miten sairausluokittelua ollaan muuttamassa ja millaisia muutoksia kaavaillaan transihmisten sairausluokituksiin.

Aluksi Jack Drescher tekee yleiskatsauksen seuraavaan sairausluokitukseen DSM-V, joka on tarkoitus hyväksyä vuonna 2013. Drescherin mukaan silloin on tarkoitus muuttaa transdiagnoosien nimikkeet ja määrittelyt siten, että niitä lakataan kutsumasta sairauksiksi, mutta ne pysyvät kuitenkin DSM-V:n sisällä, jotta sukupuolen korjaushoitoihin voidaan saada sairausvakuutuksesta korvaus. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Transdiagnoosien luokka on tarkoitus muuttaa nimikkeestä Gender Identity Disturbance (sukupuoli-identiteetin häiriö) nimikkeeksi Gender Incongruence (sukupuolen epäsuhta), jota ei enää luokiteltaisi häiriäksi. 

APA eli Amerikan psykiatrien liitolla on käynnissä sairausluokituksen uusiminen. Psykiatri Jack Drescher kuuluu alatyöryhmään, joka selvitteleee seksuaalisten häiriöiden, parafilioiden (lievempien erilaisten seksuaalisuuden muotojen) ja transdiagnoosien nimikkeitä ja määrittelyjä. Hän keskittyy erityisesti transdiagnoosien määrittelyyn. Tämä selvitystyö DSM-5 valmistuu 2013. Aikaisempi selvitystyö tehtiin v. 2000, ja sitä kutsutaan DSM 4a:ksi. 

Esitelmässä puhutaan GID:stä. Se tarkoittaa kansan suussa sukupuoli-identiteetin häiriötä, mutta merkitsee tarkemmin sanottuna "yhteensopimattomuutta syntymässä määritellyn sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin välillä". Ongelmana on ollut, että tehdään ns. korjausleikkauksia pienille lapsille, joilta ei vielä voida kysyä heidän sukupuoli-identiteetistään.

Audio
Seksuaalisuus 2010: Jack Drescher luennoi Suomessa (osa 1)

2:30 (2 min 30 sec)
Kun sukupuolesta puhutaan, ollaan usein samassa tilanteessa kuin ne kuusi kansalaista, jotka tutustuivat elefanttiin ja yrittivät kuvata sitä. Kukin näkee siitä vain siivun. 

(kuva ranneliikkeen uutisen yhteydessä) 

3:00
Jack Drescher kertoo alussa puhuvansa transsukupuolisuudeta ja psykiatrisesta diagnoosista ja siinä on neljä asiaa: termit, historia, homoseksuaalisuuden ja GID:n samankaltaisuuksista ja erilaisuuksista ja DSM-5-suosituksista. 

4:00
Ensin seksuaalisesta suuntautumisesta: se tarkoittaa henkilön eroottista tendenssiä tai kiinnostusta joko omaa sukupuolta tai toista sukupuolta kohtaan tai molempiin sukupuoliin. 
Gender identiteetti eli sukupuoli-identiteetti tarkoittaa pysyvää sisäistä tunnetta kuulumisesta mies- tai naissukupuoleen On aika uutta, että seksuaalinen suuntautuminen ja gender identiteetti erotetaan toisistaan. Ennen 1950-lukua puhuttiin vain yhdestä ilmiöstä (esim. Freud).

5:25
GID eli yhteensopimattomuus syntymässä määritellyn sukupuolen ja gender identiteetin välillä. Gender role eli sukupuolirooli tarkoittaa, että ihminen toimii tietyllä tavalla, jotta häntä pidettäisiin joko poikana tai tyttönä (esim. maneerit, käyttäytymistavat, esiintymistavat, jne.). Sukupuoli-identiteetti näkyy ulospäin sukupuolirooleina.

5:50
Transgender on aika uusi käsite, 1970-luvulta. Tarkoitti ihmisiä, jotka elivät eri tavoin kuin muut sellaisilla genitaaleilla varustetut. Nykyään sillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät ole perinteisesti sukupuolisia.
Cis-gender tarkoittaa muita kuin transihmisä. Jos et ole trans, olet cis.

7:20
Transsexual tarkoittaa ihmistä, joka hormonihoidoilla tai leikkauksilla pyrkii saamaan kehonsa vastaamaan gender identiteettiään. Se voi olla osittaista tai täydellistä. Se voi olla miehestä naiseksi (MTF=man to female eli transnainen, naisesta mieheksi (FTM transmies).

8:20
Sukupuolenkorjausleikkaus SRS: siinä ulkonäkö ja seksuaaliset ominaispiirteet yritetään korjata toisen sukupuolen suuntaan.

9:10
Transvestisismi tarkoittaa ristiinpukeutumista, dragviihdettä ja transvestiittistä fetisismiä. Se on DSM-4:ssa parafiliana. Mies voi olla myös hetero, mutta tyypillistä ovat vahvat eroottiset mielikuvat ja käyttäytyminen, joka pyrkii ristiinpukeutumiseen.

10:00
Sukupuoleen liittyvät uskomukset. Kulttuurien sisällä on näkemyksiä siitä, millainen on mies tai nainen. Yleensä sallitaan vain kaksi sukupuolta. Arkikieli on sukupuolittunutta. Mies ja nainen ovat jotenkin ehdottomia - ne ovat vastakohtaisia, ei "liukuvia" käsitteitä. Joko mies tai nainen, mutta ei välimuotoja. Esimerkkinä on Iran, jossa sukupuolenkorjausleikkaukset ovat sallittuja, mutta homoseksuaalisuus on rangaistavaa.

Audio
Seksuaalisuus 2010: Jack Drescher luennoi Suomessa (osa 2)

Luennon toisessa osassa k?sitell??n ensin ideologisia teorioita. Teorioissa esim. homoseksuaalisuudesta yritetään selvittää, onko se hyvää vai huonoa. Kolme mahdollisuutta: Jos asia on normaalia, se on ok. Kun sitä pidetään sairautena, se on ei-toivottavaa, pahaa, ja vaatii parantamista. Kolmas vaihtoehto on, että sitä pidetään "kypsymättömänä", kehityshäiriönä, eikä se ole hyvä asia.

Lääketieteen historiassa palataan Richard von Krafft-Ebbingiin (1840-1902). Hän esitteli 1886 Psychopatic Sexualis. Homoseksuaalisuus-käsite levisi laajempaan tietouteen ja sitä alettiin pitää psykiatrisena asiana. Hän esitteli myös transgenderismin psykopatologisena ilmiönä. Oli ihmisiä, jotka olivat eri sukupuolina kuin heidän fyysinen sukupuolensa oli.

Magnus Hirschfeld oli toinen saksalainen psykiatri. Hän erotteli homoseksuaalisuuden ja transseksuaalin, joka haluaa elää eri sukupuolena. Lilli Elbe tuli tunnetuksi siitä, että hänelle tehtiin viisi korjausleikkausta. Hän kuitenkin kuoli komplikaatioihin. Amerikkalainen George Jörgensen meni Tanskaan 1952 ja palasi Amerikkaan Christine Jorgensenina (1926-1989) ja hän tuli mediassa julkisuuteen.

Transseksuaaalisuus tai GID (sukupuoli-idnetiteetin häiriö) ei ollut sairausluokitteluissa DSM-1 (1952) eikä DSM-2:ssa (1968). Erityisesti psykoanalyyttisesti orientoituneet psykiatrit pitivät leikkauksia ja hormonihoitoja väärinä. Ennemminkin nämä ihmiset piti hoitaa pois neurooseista ja psykooseista psykoterapialla. Ei siis uskottu sellaiseen ilmiöön kuin transseksuaalisuus.

John Money (1921-2006) tutki 1950-luvulla interseksuaalisia lapsia ja tuli siihen tulokseen, että sukupuoli-identiteetti syntyy ulkoisten tekijöiden, ympäristön vaikutuksesta. Vanhempien asenteet vaikuttavat siihen, miten lapsi hyväksyy leikkauksilla tai lääkkeillä muovatun sukupuolen. Hän uskoi, että sukupuoli-identiteetti fiksautuu 3-vuoden ikään mennessä. Sen jälkeen identiteetin muuttaminen on lähes mahdotonta.

1960-luvulla John Hopklins avasi klinikan hoitoja varten. Myöhemmin avattiin 40 klinikkaa USAssa yliopistojen yhteyteen.

Harry Benjamin (1885-1986) loi nykymuodossa käsitteen transseksuaalinen. Hän oli yksinäinen susi, joka tarjosi hormonihoitoja, kun mainstreamin psykiatrit hoitelivat transihmisiä neurootikkoina ja skitsofreenikoina. Sen sijaan Benjamin piti psykoterapia-yrityksiä hyödyttöminä. Hänellä oli privaattivastaanotto eikä hän saanut mitään akateemista tukea.

Robert Stoller 1924-1991) oli psykoanalyytikko, joka työskenteli transihmisten ja intersukupuolisten kanssa. Hän toi termin "gender identity". Hän uskoi, että joissain tilanteissa lapsuuden perhedynamiikka aiheutti transseksuaalisuutta. Hän toimi komiteassa, joka poisti homoseksuaalisuuden sairausluokituksesta ja toi siihen GID-käsitteen (sukupuoli-identieteetin häiriö)

Richard Green oli Moneyn oppilas ja psykiatri. Hän toimi komiteassa, joka päätti sairausluokituksista. Kirjoitti Moneyn kokoelmakirjaan Transssexualism and Sex Reassignment (1969). Toinen teksti Sissy Boy Syndrome kirjassa Development of Homosexuality (1987) 

Samat ammattilaiset, jotka olivat poistamassa homoseksuaalisuutta sairausluokituksesta, olivat vaikuttamassa siihen, että DSM-3:een tuli GID ja transseksuaalisuus.

Vielä yhteenveto DSM:stä (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM, jota julkaisee American Psychiatric Association)
DSM-1 (1952) ei mainintaa transihmisistä
DSM-2 (1968) ei mainintaa
DSM-3 (1980) maininta psykoseksuaalisten häiriöiden joukossa: sukupuoli-identiteetin häiriö lapsuudessa,(CIDC) transseksuaalisuus
DSM-3-R (1987) on jo mukana selkeämmin
ICD-10 (1992) kansainvälinen sairausluokitus, mukana transseksuaalisuus 
DSM-4 (1994) näistä oli jo puhetta aikaisemmin
DSM-4-TR (2000)

Audio
Seksuaalisuus 2010: Jack Drescher luennoi Suomessa (osa 3)

Tässä kolmannessa luentonauhoituksessa on puhe ensin homoseksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetti-häiriön (GID:n) samankaltaisuuksista ja erilaisuuksista.
Ensimmäinen yhdenkaltaisuus on ,että synnistä tulee sairaus. Kun kirkollinen yhteiskunta muuttui maalliseksi, moderniksi valtioksi, uskonnollinen homokammo siirtyi maallisiin lakeihin.
Monet entiset synnit muuttuivat sairauksiksi. Esim. demonien riivaamaa alettiin kutsua mielisairaaksi. Juopottelua alettiin kutsua alkoholismiksi. Sodomiaa alettiin kutsua homoseksuaalisuudeksi, orjien karkailu sai Amerikassa diagnoosin drapetomania (jonkinlainen sisäinen vaellushalu).

1900-luvulla psykiatrian kritiikki on tuonut esiin käsitteen socially constructed.

1900-luvulla sairausmalli on ollut yleinen. Jotkut gayaktivistit ovat hyväksyneet sen vaihtoehtona sille, että yhteiskunta tuomitsee heidät. On tullut homojen parantajia. Toisten aktivistien mielestä homojen leimaaminen sairaiksi aiheuttaa homojen lisäleimaamista.

Sairausmalli transgender-kysymyksissä:
Lääketieteellinen tai psykiatrinen malli antoi mahdollisuuden transihmisten korjaushoidoille ja se on vähemmän leimaavaa kuin nimetä psykoottiseksi tai neuroottiseksi. 1900-luvun lopulla on syntynyt avoimia transyhteisöjä ja on syntynyt erilaisia transgenderismin muotoja ja on alettu vastustaa medikalisoimista.

On esitetty argumentteja sen puolesta, että diagnoosit on saatava loppumaan. Nyt halutaan päästä normaaliuden piiriin - ihminen syntyy gayna tai transihmisenä. Myös kielenkäyttöön on saatava normaali kieli lääketieteellisen termonologian sijaan.

Luennoitsija käsitteli sitä, mitä ongelmia tulee, jos transihmiset siirretään pois sairausluokituksista. Diagnoosi GID/transseksuaalisuus toimii, kun on kyse esim. sairausvakuutuksista. Muutamissa maissa on transihmiset jo poistettu sairausluokituksista (mm. Ruotsi ja Ranska).

Kun muutoksia tehdään, on koko ajan pidettävä mielessä, miten käy hoidoille.

Tällä hetkellä tehdään DSM-5 -uudistustyötä ja muutosehdotuksia odotetaan huhtikuun 10. päivään mennessä.
www.dsm5.org

Tällaisia suosituksia on esillä: Nimet muutetaan sukupuoloen inkongruenssiksi.

Sukupuolen inkongruenssi (yhteensopimattomuus?) nuoruudessa ja aikuisuudessa, se tarkoittaa koetun tai ilmaistun sukupuolen ja määritellyn sukupuolen yhteensopimattomuutta vähintään 6 kuukautta, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Sukupuolen inkongruenssi lapsuudessa. Lapsilla asia on kuvattu laajemmin, mm. kiinnostuksena tiettyihin leikkeihin tai leikkikaluihin tai niiden torjuntana.

GID NOS - no recommendations as of yet

Making sense of gender: sukupuoli on monimutkainen asia. Jos kuusi maallikkoa tutkisi elefanttia, kaikki näkisivät sen eri tavoin. Samanlainen tilanne on seksuaalisuudessa.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!