USAn vaalien homo- ja lesboehdokkaita

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 2

Harris Interactive –mielipidetutkimuslaitoksen mukaan 81% homoista haluaa Obaman presidentiksi. Vain 16% asettui McCainin taakse. Elokuussa suhdeluku oli vielä 58-10.

*****

Vaaleissa äänestetään myös paikallis- ja aluetasolla. Kongressin edustajat Barney Frank (demokraatti Massaxchusetista) ja Tammy Baldwin (demokraatti Wisconsinista) valitaan uudelleen suurella todennäköisyydellä. Frank on ollut edustajana jo vuodesta 1981 alkaen ja hänet on nähty finansssikriisin puhkeamisen jälkeen lähes päivittäin uutislähetyksissä, koska hän on talousvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on ollut vuodesta 1987 alkaen avoimesti homo. Tammy Baldwin valittiin vuonna 1988 avoimesti lesbona parlamenttiin. Hän on säilyttänyt paikkansa neljissä vaaleissa.

Kolmannellakin avoimesti homolla on mahdollisuus parlamenttiin. Hän on demokraatti Jaris Polis. Hän on Coloradosta ja 33-vuotias. Hän on miljonääri. Esivaaleissa hän voitti vastaehdokkaansa prosentein 42-38. Hän on hankkinut omaisuutensa, 200 miljoonaa dollaria, nettifirmoista, kuten proflowers.bom. Hän pani kampanjaansa 7 miljoonaa dollaria, kun vastaehdokkaalla oli vain 85 000 dollaria.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Homoryhmä Victory Fund tukee kaikkia niitä hlbti-ehdokkaita, jotka pyrkivät liittovaltion parlamenttiin, paikallisiin parlamentteihin tai syyttäjiksi tai sheriffeiksi. Kaksi vuotta sitten 400 homokandidaattia valittiin vaaleissa.

http://www.gayboy.at/news/13786

2 kommenttia

Vielä kerran: mistä vaaleissa on kysymys?


Homot ja lesbot toivovat Obaman voittavan. Esivaalien aikaan homot ja lesbot kannattivat Hillary Clintonia, koska tämä oli jo kauan puhunut hlbti-väen oikeuksista. Mutta nyt on siirrytty Obamaa tukemaan. Se johtuu sekä hänen lavasäteilystään, että hänen lausunnoistaan. Senaatissa Obama on pääasiassa äänestänyt homo-oikeuksien puolesta. Human Rights Campaign on laskenut, että hänen äänestyskäyttäytymisensä on ollut 89-95%:sesti homojen puolesta. McCain on äänestänyt vain 0-33%:sesti homo-oikeuksien puolesta. Obama on äänestänyt viharikoslain puolesta (=homot mukaan lakiin), asepalveluksen puolesta ja samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden puolesta. Hän vastustaa avioliiton avaamista homoille, mutta hän vastustaa myös Kalifornian Proposiotion 8:aa, joka kieltäisi homoavioliitot kokonaan Kalifornian alueella. Hän on kutsunut Kalifornian äänestystä syrjiväksi.


Kolmessa osavaltiossa äänestetään homoavioliitoista


Äänestys homoliitoista aiheuttaa enemmän keskustelua kuin presidentin valinta näissä kolmessa osavaltiossa. Arizonassa kieltoehdotus on nimeltään : Proposition 102. Floridassa se on Amendment 2 ja Kaliforniassa Proposition 8. Kaikissa kolmessa osavaltiossa tavoite on sama: avioliitto on vain naisen ja miehen välinen liitto. Homoliitot jätettäisiin avioliiton tarjoamien etujen ulkopuolelle. Etuja on mm. sairasvakuutuksissa ja verotuksessa.

Tällaisella suoralla demokratialla on jo 30 osavaltiossa torjuttu homojen avioliitot. Lakimuutoksia kutsutaan ”Marriage Amendment” tai ”Defence of Marriage Act”.


Arizona

29 osavaltiossa kieltolaki on jo voimassa, mutta yllättäen viime vaaleissa Arizonassa lakimuutos kaatui. Nyt yritetään uudelleen saada kieltolaki voimaan. Taistelu on ollut kovaa. Viime viiikolla 500 lakimuutoksen vastustajaa osoitti mieltä pääkaupunki Phoenixissa. Arizonassa äänestetään myös kuudesta muusta asiasta, mutta homoliittoasia on näistä kuitenkin aiheuttanut eniten eripuraa. Äänestettävänä on mm. yksityistetäänkö eläkeläisten sairausvakuutukset.


Florida


Floridassa on 10,5 miljoonaa äänestäjää. Kampanjointi on ollut kovaa. Galluppien mukaan 56% haluaa kieltää homojen avioliitot. Mutta lain mukaan tarvitaan 60%, jotta kieltolaki voitaisiin tehdä. Vaaleissa äänestetään seitsemästä muusta asiasta, esim. tiettyjen ulkomaalaisryhmien oikeudesta maanomistukseen tai yliopistojen tukemisesta lisäveroilla.

Kalifornia


Jos Kaliforniassa äänestetään homoliittokiellon puolesta, se on ensimmäinen kerta, kun voimassa oleva homoavioliitto-oikeus poistetaan. Sillä olisi vaikutusta koko maahan. Jo vuonna 2000 äänestäjät äänestivät 61%:sesti sen puoelsta, että avioliito varataan vain naiselle ja miehelle. Tänä vuonna kuitenkin Kaliformian korkein oikeus kumosi päätöksen perustuslain vastaisena. Mutta jos homoavioliittokielto menee perustuslakiin, tuomarit eivät voi enää sitä estää.

Mielipidetiedustelujen mukaan homoliittokielto kaatuu, mutta vaalin tulos voi olla yllätys. Jo vuonna 2000 puoltajat ja vastustajat saivat mielipidetiedusteluissa yhtä paljon ääniä, mutta todellisuudessa 61% äänesti homoliittoja vastaan. Mielipidetiedusteluissa ihmiset valehtelevat, koska eivät halua olla ahdasmielisiä. Salaisessa vaalissa he sanovat todellisen mielipiteensä.


Kongressi


Vaaleissa päätetään myös kongressista.Valta on ollut republikaaneilla vuosina 1994-2006. Sitten demokraateille tuli vaalivoitto. Demokraattien käsissä on nyt sekä edustajainhuone että kongressi. Nyt valitaan 35 edustajaa yhteensä 100 edustajasta. Republikaanit joutuvat taistelemaan 23 paikasta, jotka nyt ovat vaihtopenkillä. Jos demokraatit saavat 9 uutta paikkaa, heidän edustajiaan on kongressissa yhteensä 60. Se on tärkeä luku, koska silloin lakien säätäminen helpottuu. Ns. filibusterit eivät voi enää estää päätöksiä. Filibusterit ovat edustajia, jotka pitkillä puheillaan estävät päätösten tekemisen. Historia osoittaa, että se on ollut tehokasta toimintaa. Laeista päättäminen on estetty mm. lukemalla puhelinluetteloa. Mutta kun lain taakse saadaan 60 edustajaa, keskustelu loppuu. Erityisesti homoja koskevat asiat ovat olleet riitojen aiheina. Demokraattienemmistö voisi käynnistää monien lakien läpiviennin. Seuraava vaali on kahden vuoden päästä, mutta siihen on aikaa.
Massachusetin Barney Frank säilytti paikkansa senaatissa. Hän sai 68% äänistä. Tammy Baldwin sai 69% äänistä. Jarid Polis selvisi senaattiin noin 60%:n äänimäärällä. Polis on ensimmäinen mies, joka jo entuudestaan tiedettiin homoksi. Muut ovat tulleet kaapista vasta edustajan virassa ollessaan. Linda Ketner Etelä-Karolinasta ei menestynyt. Hän sai vain 47% ääniastä.

(ggg.at)