Ruotsi urkkii ja vaihtaa tietoja

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 2

Ruotsissa tuli kesällä voimaan laki, joka sallii Ruotsin puolustusvoimien radiolaitoksen (Försvarets radioanstalt, FRA) salakuunnella Ruotsin rajat ylittävää internet- ja puhelinliikennettä. Nyt on osoitettu mieltä FRA-lain takia, koska se sallii tietojen keräämisen yksittäisten ihmisten yksityisasioista. Eilen Tukholmassa oli mielenosoitus, ja QX:n mukaan paikalla oli myös hlbti-järjestön RFSLn puheenjohtaja. Mikä on ongelma?

Eri maiden turvallisuuspalvelut vaihtavat henkilötietoja vastavuoroisuuden periaatteella. Kun Ruotsi saa ulkovallalta tiedustelutietoja, Ruotsi lähettää ulkovallalle korvauksena itse keräämiään tietoja. Tämä voi käydä vaaralliseksi diktatuurimaiden HLBTI-aktivisteille.

Ruotsin henkilötietolaissa kielletään keräämästä kortistoihin tietoja ihmisten poliittisista näkemyksistä, terveydestä ja seksualaisuudesta. Mutta FRAlla tämä oikeus on, jos on otaksuttavissa, että henkilöstä on maalle uhkaa.

RFSLn puheenjohtaja Sören Juvas kertoi QX:lle, että demokratiassa ei pitäisi rakentaa suuria kortistoja siitä, mitä ihmiset tekevät tai ajattelevat.

Ruotsin tv:ssä esitettiin dokumentti FRAn toiminnasta. Siinä vihjattiin, että tietoja vaihdetaan tarpeen mukaan. Sillä tavoin saadaan tiedustelutietoa myös takaisin päin. Tietojen vaihtoa tapahtuu myös diktatuurien kanssa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Sören Juvas kertoi juuri saaneensa sähköpostia diktatuurimaan HLBTI-aktivistilta, mutta hän ei uskalla vastata, koska hlbti-aktivismi siinä maassa rinnastetaan terrorismiin. Tieto HLBTI-kontakteista voi joutua FRAn tietojärjestelmään ja sitä kautta diktatuurin viranomaisille.

*****

Aftonbladetissa oli heinäkuun lopussa 22 ihmisen vetoomus FRA-lakia vastaan, joukossa RFSLn aktivisteja. He ilmaisivat jo silloin huolensa siitä, että Ruotsin valtio voisi toimittaa jollekin diktatuurimaalle tietoja heidän yksityiselämästään. Viime vuosina on Ruotsissa paljastettu, miten laajaa tietojen urkinta oli 1990-luvulla. Monet poliitikot joutuivat urkinnan kohteiksi.

2 kommenttia

Entisessä Itä-Saksassa (DDR) tämä omiin kansalaisiin kohdistunut urkinta oli järjestelmällistä ja perusteellista. Kaikki mahdollinen kirjattiin kortistoihin. Ei ollut niinkään kysymys ulkoisen uhkan hoitelusta, kuin kansalaisten pitämisessä ruodussa. Onneksi heillä ei ollut nykyisen tietotekniikan tasoisia järjestelmiä.
Kas kas, epäsuorasti myönnetään ettei avoimuus toimikaan joissain maissa.
Tämä vaikuttaa McCarthyismiltä, jolloin tuomiot perustuivat huhupuheisiin ja vihjauksiin tosiasioiden sijasta.