Psykoanalyytikoilta historiallinen anteeksipyyntö

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 7

Helsinki Pride 2022 viikon seminaarissa Sairausleimasta yhdenvertaisuuteen mielenterveyspalveluissa, Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen puheenjohtaja Eija Repo esitti kauan odotetun anteeksipyynnön. Siinä ammattikunta sanoutuu irti vanhakantaisista teorioista, joita on vuosikymmenet käytetty myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten terapiassa.

 ”Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys (SPY) pyytää anteeksi kaikkia sen vaikutuspiirissä psykoanalyysin nimissä esitettyjä näkemyksiä, jotka ovat johtaneet homoseksuaalisten ihmisten ja trans- ja muunsukupuolisten leimaamiseen sairaiksi, häiriintyneiksi, kehitykseltään pysähtyneiksi tai muulla tavoin poikkeaviksi seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolensa perusteella.”

Samassa kannanotossa psykoanalyytikot sanoutuvat irti nk. eheytyshoidoista. ”… toimet, joilla pyritään päämäärähakuisesti vaikuttamaan yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin, eivät ole psykoanalyysin eettisten periaatteiden mukaisia ja ne ovat räikeässä ristiriidassa psykoanalyysin tutkivan lähestymistavan kanssa.”

Luennossaan Eija Repo esitti vanhan ja uuden psykoanalyyttisen mallin eroja seuraavasti:

Vanhan, 1900-luvun psykoanalyysin mallin muka heteroseksuaalisuus on ”kypsää”, ”tervettä” seksuaalisuutta. Homoseksuaalisuus on ”epäkypsää”, ”patologista” seksuaalisuuta.

Nykyinen, 2000-luvun malli on avoin, kuvaileva ja tutkiva psykoanalyysi. Sen mukaan heteroseksuaalisia ja homoseksuaalisia suhteita on olemassa sekä toimivia että ongelmallisia. Ei ole olemassa yhtä normaalin emotionaalisen kehityksen kulkua.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Seminaarissa psykoterapeutti Jussi Nissinen esitteli kyselyn tuloksia, jossa sateenkaari-ihmisiltä kysyttiin mielenterveyspalveluihin liittyviä kokemuksia.

Alustuksessaan Sairausleimat kumoon!, yhteiskuntatieteiden tohtori Olli Stålström kävi läpi sateenkaariaktivismin historiaa. Tavoitteisiin kuului myös virheellisten ja vahingollisten psykoanalyyttisten käsitysten ja terapioiden muuttaminen. Vuonna 1997 Stålström julkaisi kirjoittamansa väitöskirjan Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Kirjan sisällöstä käytiin jopa oikeutta, jonka Stålström voitti.

Suomen Psykonanalyyttisen Yhdistyksen anteeksipyyntö kokonaisuudessaan osoitteessa psykoanalyysi.com/wp/julkinen-anteeksipyynto.

7 kommenttia

Vihdoinkin. Tuosta Psykoanalyyttisen Yhdistyksen vanhakantaisesta näkemyksestä olen saanut tuta monet kerrat työurallani kollegoiden osoitteluna. Se on aiheuttanut ammatillisen itsearvostuksen alenemaa, jota olen sitten kompensoinut muulla tavoin. Sen myötä ammatillinen pääomani on vain kasvanut, mutta sen hintana on ollut sisään syöpynyt atkuva pätevyyden osoittamisen tarve.
Runsas parikymmentä vuotta sitten psykkan viiden vuoden koulutukseni meinasi keskeytyä siihen, kun jouduin vakavaan hakaukseen yhden kouluttajamme kanssa aiheesta homoseksuaalisuus. Hän oli sitä mieltä, että homoseksuaalisuus on sairaus yms. Protesteistani huolimatta hän ilmoitti pitävänsä kiinni omassa yliopistokoulutuksessaan oppimastaan, eikä siis aikonut peräytyä, vaikka kerroin silloisen modernimman näkemyksen olevan vastakkainen ja homoseksuaalisuus oli poistunut myös tautiluokituksesta.

Näin vaihtoehtojen olleen joko lähteä koulutuksesta taikka antaa periksi. Oman etuni vuoksi katsoin paremmaksi pitää hänen kanssaan aiheesta suuni kiinni. Valmistuin ajallaan. Muilla kurssimme kouluttajilla tiedot olivat onneksi ajantasaiset. Sekä kouluttajamme, että kurssitoverini olivat täysin perillä seksuaalisesta identiteetistäni. Se ei aiheuttanut mitään erityisiä reaktioita. Jotkut kouluttajat ottivat aiheen jopa harjoituksissa käsiteltäväksi.