Seksuaalivähemmistöjen parissa keskimääräistä suurempaa kiinnostusta BDSM-seksiä kohtaan

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat heteroita jonkin verran kiinnostuneempia BDSM-seksistä. Asia käy ilmi Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta.

Nuoret vastaajat olivat kiinnostuneempia BDSM:stä kuin ikääntyneet vastaajat ja homo- ja biseksuaalit yksilöt harrastivat BDSM:ää heteroseksuaaleja jonkin verran enemmän sekä dominoivissa että alistuvissa rooleissa.

Biseksuaaleista 63 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut BDSM:stä, homoseksuaaleista vastaava luku on 50 prosenttia ja heteroseksuaaleista 34 prosenttia. Keskimäärin kyselyyn vastanneista suomalaisista 38 prosenttia on kiinnostuneita BDSM-seksistä

Naisten ja miesten välillä ei ollut kiinnostuksen suhteen suurta eroa. Vastausten mukaan miehet olivat useammin dominoivissa ja naiset alistuvissa rooleissa. Kokeilun suhteen ero ja oli enemmän: naisista 37 prosenttia ja miehistä 23 prosenttia oli kokeillut BDSM:ää ainakin kerran.
 
Tutkimuksen aineistona oli  8 000 ihmisen otos Suomen kaksosista ja heidän sisaruksistaan. Tutkittavat olivat iältään 18–60-vuotiaita. Aineisto kerättiin osana laajaa seksuaalisuuteen ja aggressiivisuuteen liittyvää tutkimusta tammikuussa 2019.

Tutkijat kohdistivat huomion myös persoonallisuuden vaikutukseen kiinnostukseen BDSM:ää kohtaan, mutta kiinnostuneiden ja ei-kiinnostuneiden persoonallisuuspiirteet eivät eronneet toisistaan, joten johtopäätöksen mukaan kaikenlaiset ihmiset voivat olla kiinnostuneita BDSM:stä, eikä kiinnostus liity tiettyihin luonteenpiirteisiin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkimuksen mukaan BDSM:stä kiinnostuneet ja ei-kiinnostuneet eivät kuitenkaan eronneet miltään persoonallisuuspiirteiltään toisistaan. Tulos viittaa siihen, että kaikenlaiset ihmiset voivat olla kiinnostuneita BDSM:stä, eikä kiinnostus liity tiettyihin luonteenpiirteisiin.

Tutkimuksen yhteydessä selostetaan BDSM-käsite: Se tulee sanoista bondage and discipline, dominance and submission, ja sadism and masochism. BDSM on yleensä kahden ihmisen välistä suostumuksellista roolileikkiä, johon liittyy fyysisiä, psykologisia ja seksuaalisia aspekteja.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!