Bi-lipun oikeuksien omistamisesta kiista

  • Uutinen
  • Yleiset
  • Sami Mollgren
  • 2
Biseksuaalien kolmivärisen lipun oikeuksien omistamisesta on syntynyt kiista.

Yhdysvaltalainen BiNet USA -järjestö on viestittänyt, että se omistaa oikeudet biseksuaalisuutta kuvaavaan lippuun. Järjestö on vaatinut lipun hyödyntämisestä rahallista korvausta.

Kyse on vaaleanpunaisesta ja sinisestä raidasta sekä näiden välissä olevasta kapeammasta violetista raidasta koostuvasta lipusta ja sen väreistä. Lipulla kuvataan kiintymystä sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Lipun suunnitteli vuonna 1998 Michael Page ja hänen tarkoituksenaan oli luoda bi-yhteisölle oma symboli. Ensimmäistä kertaa lippu oli julkisesti esillä joulukuussa 1998. Seuraavana vuonna järjestettiin ensimmäinen biseksuaalisuuden näkyvyyden teemapäivä.

BiNet USA -järjestö ilmoitti keskiviikkona Twitter-viestissään, että sillä on tekijänoikeudet lippuun ja sen väritykseen. Järjestö ilmoitti, että organisaatioiden ja yksityishenkilöiden olisi hankittava maksullinen lisenssi järjestöltä, jos haluavat hyödyntää sitä ansaitsemistarkoituksessa. Lipun luvattoman käytön lopettamista on vaadittu jopa muilta hlbtiq+ -järjestöiltä. Ihmisiä on pyydetty ilmiantamaan havaitsemansa luvaton käyttö.

Lipun suunnittellut Michael Page kuitenkin vuonna 1998 ilmoitti lipun olevan vapaasti käytettävissä paitsi julkisesti myös kaupallisissa yhteyksissä, ja että lippu ei ole patentin tai tavaramerkin alainen. Myös BiNet USA on aiemmin ilmaissut verkkosivuillaan lipun olevan bi-vähemmistöihin kuuluvien yhteistä omaisuutta. Lippu on sittemmin levinnyt kansainvälisestikin laajaan käyttöön biseksuaaleiksi itsensä määrittelevien parissa.

Järjestö on perustellut vaatimuksiaan esimerkiksi sillä, että Michael Page lippua suunnitelleessaan kävi keskustelua järjestön kanssa. Se kirjoittaa asiasta perjantaina julkaistussa lausunnossa. Järjestö aikoo kerätä todistajalausuntoja vahvistaakseen omistusoikeutensa lippuun.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

BiNet USA -järjestön vaatimukset ovat herättäneet suoranaista raivoa sosiaalisessa mediassa. Joidenkin arvioiden mukaan järjestön taloudelliset vaikeudet ovat johtaneet pyrkimykseen hankkia rahaa näin toimintansa rahoittamiseen. BiNet USA katsotaan ensimmäiseksi nimenomaan biseksuaalien järjestöksi USA:ssa.

Biseksuaalien lisäksi muillakin hlbtiq+ -vähemmistöihin kuuluvilla on omia lippuja ja symboleita. Kuusivärinen taiteilija Gilbert Bakerin suunnittelema sateenkaarilippu on kaikkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteinen symboli. 

Vaatimuksia myös sateenkaarilipun käyttökorvauksista

Jotkut pride-järjestäjät ja hlbti-järjestöt ovat toisinaan katsoneet sateenkaarilipun ja muiden pride-lippujen kaupallisen hyödyntämisen olevan korvauksen alaista toimintaa, jos ei juridisesti, niin kuitenkin moraalisesti.

Suomessakin jotkut hlbti-toimijat ovat viime vuosina syyttäneet liike-elämää siitä, että nämä hyödyntävät erityisesti pride-tapahtumien aikana esimerkiksi sateenkaarilippua markkinoinnissaan tai myymällä sen värimaailmaa edustavia tuotteita, osallistumatta kuitenkaan pride-tapahtumien kustannuksiin tai hlbtiq+ -järjestöjen toiminnan rahoitukseen. Usein sävyltään syyllistävissä puheenvuoroissa on todettu suurten tapahtumien järjestämisen olevan kallista ja liike-elämän hyödyntävän sateenkaarilippua "vapaamatkustajan" tavoin, jos nämä eivät osallistu tapahtumista syntyviin kuluihin.

Toisaalta sateenkaarilipun on muistutettu olevan kaikkia hlbtiq+ -vähemmistöjä kuvaava symboli, ja vähemmistöt saavat kaupallisissakin yhteyksissä tukea tunnustetuksi tulemiselleen symbolin laajasta näkymisestä. Lisäksi yrityksen omistajissa, työntekijöissä ja muissa sidosryhmissä on itsessään vähemmistöihin kuuluvia. Sateenkaarilippua käyttäviä yrityksiä voi toisaalta velvoittaa huomioimaan myönteisesti erityisesti sen omaan vaikutuspiiriinsä kuuluvat hlbtiq+ -ihmiset.

2 kommenttia

Lippu on luotu yli kaksi vuosikymmentä sitten ja tarjottu vapaasti käytettäväksi (tai hyödynnettäväksi) biseksuaalisten tunnuslippuna. Näin on asia ajateltu ilmeisen todistetusti myös siellä, jossa nyt parin vuosikymmenen kuluttua herätään vaatimaan royalteja.
Voi noita eräitä erityisryhmiä. Homot ja lesbot ovat fiksuja siinäkin, etteivä ole kehitelleet mitään omaa suuntautumislippua, vaan ovat pysyneet alusta saakkaa suuntautumis- ja sukupuolineutraalin sateenkaarilipun puolella. Sateenkaarilippuhan kattaa myös heterot ja kaikki muutkin suuntautumiset, joten siksikään sitä ei voi mikään taho omia.

Helsingissä Sateenkaari-liputtaa Pride-viikoilla eräs hotelli ja läpi vuoden sillä on myös esim. sateenkaari-kuosiset asiakas-sateenvarjot aulassaan, eli kannatus näkyy vuoden läpeensä.