KHO: Irakilaiselle turvapaikka, kertomus seksuaalisesta suuntautuneisuudesta ja sukupuoli-identiteetistä uskottava

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi aiemmat päätökset ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle turvapaikan myöntämiseksi. KHO:n tiedotteen mukaan irakin kansalaisen kertomus seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan ja sukupuoli-identiteetistään on uskottava.

Irakilainen henkilö oli hakenut turvapaikkaa ja oleskelulupaa, jotka Maahanmuuttovirasto hylkäsi loppuvuodesta 2016 ja päätti käännyttää hänet kotimaahansa Irakiin. Myöhemmin myös hallinto-oikeus asettui Maahanmuuttoviraston kannalle.

Kertomuksensa mukaan turvapaikanhakija on seurustellut miehen kanssa viiden vuoden ajan, kokevansa itsensä homoseksuaaliksi ja tuntevansa itsensä sisäisesti naiseksi. Hän oli kertonut esimerkiksi naisellisesta pukeuutumisestaan ja käyttäytymisestään. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat katsoneet, ettei henkilön kertomus ollut uskottava. Päätöksessä huomioitiin kertomuksen lisäksi myös lääkärinlausunto ja hallinto-oikeuden haastattelema turvapaikanhakijan ystävä. Niin lääkärin käsitys kuin ystävän esittämät havainnot tukivat turvapaikanhakijan tarinaa. 

Hallinto-oikeuden mielestä henkilön kertomus on uskottava ja johdonmukainen. Oikeuden mukaan valittajalla on ilmentämänsä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin vuoksi perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan, eikä hänen ole mahdollista saada tätä vaaraa vastaan viranomaissuojelua. Oikeus toteaa myös, että valittajan tarkemman seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin määrittely ei ole tarpeen kansainvälisen suojelun tarvetta arvioitaessa.

Aiemmissa kielteisiin päätöksiin johtaneissa käsittelyissä turvapaikanhakijan oli katsottu esittäneensä seksuaalista suuntautumistaan ja sen muotoutumista koskeviin kysymyksiin vastauksia lyhyesti ja pintapuolisesti.

2 kommenttia

"Kertomuksensa mukaan turvapaikanhakija on seurustellut miehen kanssa viiden vuoden ajan, kokevansa itsensä homoseksuaaliksi ja tuntevansa itsensä sisäisesti naiseksi. Hän oli kertonut esimerkiksi naisellisesta pukeuutumisestaan ja käyttäytymisestään."

Tuo hänen sukupuoli-kokemansa voi myös viitata ihan siihen, miten Lähi-idässä (ja toki osissa muuallakin) mies / naisroolit ovat voimakkaasti jäsennetty niin, että paneva, aktiivisempi (over) on mies ja pantava, vastaanottavampi nainen (under).

"Aiemmissa kielteisiin päätöksiin johtaneissa käsittelyissä turvapaikanhakijan oli katsottu esittäneensä seksuaalista suuntautumistaan ja sen muotoutumista koskeviin kysymyksiin vastauksia lyhyesti ja pintapuolisesti."

Migrin päätöksissä on tosiaan tuokin yksi heidän käyttämistään copy-paste -teksteistä, jota käyttävät erityisen hanakasti silloin, kun muualta oleva turvapaikanhakija ei puhu seksuaalisuudestaan sekulaarin länsimaisesti tai kun kyseessä on vähemmän vuolaasti jaaritteleva turvapaikanhakija.
Mutta Migrin tulkinta ei tuossa osu useimmitenkaan lainkaan nappiin.

Migrillä on pahana tapana väittää haastatteluissa ihan potaskaakin turvapaikanhakijille, kuten usein käyttämänsä alustus että "seksuaalisuus ja seksi ovat eri asioita, joten keskitytään haastettelussa seksuaalisuuteen".

Seksi on kylläkin osa seksuaalisuutta,
joten mistähän Migri tuon väittämänsä on kehitellyt tai saanut,
mikähän taho Migriä on kouluttanut? Ei kait vaan Seta?

Migrin tulkkienkin käännöksissä on epätäsmällisyyksiä ja epäselviä ilmauksia,
sillä eräskin seksuaalivähemmistöön kuuluva turvapaikanhakija oli haastattelussa kertonut pitkälti ja seikkaperäisesti vainoista ja uhista häntä kohtaan,
mutta kun sitten lopuksi häneltä oli suomenkielisen kysymyksen tekstin mukaan kysytty että "Jos ajattelet elämäsi polkuna, niin miten homoseksuaalisuutesi on vaikuttanut siihen?", mikä oli tulkattu ilmeisesti epäselvästi merkitykseltään, koska hän oli vastannut siihen sitten että "Ei mitenkään", ja Migri oli tarttunut siihen kielteisessä päätöksessään. Turvapaikanhakija oli mieltänyt kysymyksen jotenkin niin että häneltä kysyttiin että onko seksuaalisuudessaan syytä elämänsä tapahtumiiin ja hän oli ajatellut sen niin ettei se ole syinä, vaan muiden asenteet.
Tuntuu melko mahdottomalta ajatukselta tuollainen kieleen perustuva seksuaalisuuden tarkastelu, etenkin interkulttuurisessa kontekstissa. Metodi tuntuu äkkiseltään jopa niin epäluotettavalta, etten kyllä itse uskaltaisi perustaa päätöksiäni sen antiin.
Keinoja on muitakin.