CNN selvitti: eurooppalaisista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautuu myönteisesti 36 ja kielteisesti 16 prosenttia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Uutiskanava CNN selvitti ihmisten asenteita juutalaisia kohtaan seitsemässä Euroopan maassa. Kartoituksessa kysyttiin myös suhtautumista esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Tutkimuksen toteutti tutkimuslaitos ComRes.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kielteisesti suhtautuvia oli 16 prosenttia. Maahanmuuttajiin suhtautui kielteisesti 36 prosenttia vastaajista, muslimeja kohtaan 37 prosenttia ja romaniväestöä kohtaan 39 prosenttia. Tutkimuksen pääkohteena olleisiin juutalaisiin kohdistuvat kielteiset asenteensa myönsi kymmenen prosenttia vastaajista. Kristittyihin suhtautui kielteisesti viisi prosenttia vastaajista ja uskonnottomiin noin kolme prosenttia.

Vastaavasti myönteisistä asenteistaan juutalaisia kohtaan kertoi 36 prosenttia vastaajista. Samoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin myönteisesti suhtautuvia oli 36 prosenttia, mutta erittäin myönteisesti suhtautuvien osuus oli hieman korkeampi hlbti-vähemmistöjen kohdalla. Maahanmuuttajiin suhtautui myönteisesti vajaa 20 prosenttia vastaajista, muslimeihin 17 prosenttia ja romaniväestöön 16 prosenttia. Yli puolet vastaajista suhtautui kristittyihin myönteisesti ja hieman alle puolet uskonnottomiin.

Neutraalista suhtautumisestaan juutalaisiin kertoi 53 prosenttia vastaajista, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 47 prosenttia, maahanmuuttajiin 44 prosenttia, muslimeihin 45 prosenttia ja romaniväestöön 34 prosenttia. Uskonnottomiin neutraalisti suhtautui yli puolet vastaajista ja kristittyihin vajaa 40 prosenttia.

Suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan oli myönteisintä nuoremmissa ikäryhmissä ja naisten keskuudessa. Juutalaisvähemmistö ja uskonnottomat suhtautuivat myönteisimmin, kristityt selvästi vähemmän myönteisesti. Muslimien kohdalla korostui nimenomaan kielteinen suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kysely tehtiin Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Puolassa, Ransakssa, Ruotsissa, Saksassa ja Unkarissa, joissa kussakin kysely tehtiin yli tuhannelle henkilölle. Suomi ei ollut mukana selvityksessä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia kielteisiä asenteita oli eniten Unkarissa ja toiseksi eniten Puolassa. Vähiten kielteisyyttä oli Saksassa ja Ruotsissa. Ruotsissa oli myös erityisen paljon myönteistä suhtautumista. Toiseksi eniten myönteisiä asenteita oli Isossa-Britanniassa.

Luvut ovat pääosin linjassa monien aiempien selvitysten kanssa.

Euroopan juutalaisvastaisuutta koskeneen kartoituksen tulosten päähuomiona on nostettu esiin se, että kolmannes eurooppalaisista sanoo tietävänsä ainoastaan vähän tai olemattomasti holokaustista eli Saksan natsihallinnon toteuttamasta juutalaisten joukkotuhosta. Varsinkaan nuorilla ei ole käsitystä tapahtumista. 

3 kommenttia

"Kysely tehtiin Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Puolassa, Ransakssa, Ruotsissa, Saksassa ja Unkarissa"

No olipas kyselyyn valittukin korostuneen paljon konservatiivis-kristinuskovaisten maita, eli Unkari, Puola, itävalta, joista samalla radikalisoituneet kristityt osallistuivat aktiivisesti holokaustin toteuttamiseen taanoin. Siispä ehkei ihan Eurooppa-tasolle yleistettävät tulokset.
En nyt sanoisi, että kolme seitsemästä on "korostuneen paljon". Vastannee riittävän hyvin jakaumaa Euroopassa liberaaleihin ja konservatiivisiin maihin.