Tšekin parlamentti pui samaa sukupuolta olevien avioliittoja

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 4
Praha, Tšekki

Tšekin parlamentin alahuone käsitteli keskiviikkona lakialoitetta avioliittolain muuttamisesta, jonka myötä samaa sukupuolta olevat saisivat oikeuden avioliiton solmimiseen.

Aloitetta koskeva keskustelu kesti kolme tuntia. Asian käsittelyä jatketaan joulukuussa. 

Tšekin hallitus ilmoitti 22. kesäkuuta hyväksyneensä lakialoitteen avioliittolain muuttamiseksi. Avioliittolain uudistusta on edistänyt Jsme fér (suom. Ollaan reiluja) -yhteisö. 

Enemmistö kansanedustajista on ilmoittanut kannattavansa lakimuutosta.

Avioliittokysymystä oli tarkoitus käsitellä parlamentissa jo lokakuun lopussa, mutta istunnon esityslistan muut asiat veivät niin paljon aikaa, ettei asiaa ehditty käsittelemään tuolloin.

Yhdenvertaisen avioliittolainsäädännön vastustajat puolestaan ovat nostaneet käsiteltäväksi aloitteen, jolla avioliitto rajattaisiin perustuslaissa vain miehen ja naisen väliseksi.

Tšekin asukkaista samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden hyväksyy noin kaksi kolmasosaa.

Tšekissä samaa sukupuolta olevat ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa heinäkuusta 2006 lähtien. Parisuhdelakia oli yritetty säätää vuodesta 1998 lukien useita kertoja. Presidentti Václav Klaus yritti vielä veto-oikeudella kumota joulukuussa 2005 tehdyn päätöksen, mutta maaliskuussa parlamentti äänesti riittävällä enemmistöllä lain voimaan presidentin yrityksestä huolimatta.

Tšekissä asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat mielipidemittausten mukaan Neuvostoliiton valtapiiriin kuuluneista maista sallivimmat. Lainsäädäntö hlbti-vähemmistöä koskevissa kysymyksissä on kuitenkin edistynyt hitaasti.

Mikäli samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksytään, on Tšekki ensimmäinen samaa sukupuolta olevien avioliitot yhdenvertaisena hyväksynyt kommunistivallan alla ollut maa. Virossa ja Armeniassa tunnustetaan ulkomailla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot, mutta avioliiton solmiminen ei ole mahdollista. Sen sijaan sekä samaa että eri sukupuolta olevat voivat Virossa solmia parisuhdesopimuksen, jota koskeva lainsäädäntö on kuitenkin vaillinainen.

4 kommenttia

Keskustelu on parhaillaan käynnissä parlamentissa.
Taustaa

Keski-Saksan yleisradio MDR kirjoittaa tänään päivitetyssä uutisessa muun muassa, että
- edustajainhuoneen jäsenet (200) saavat äänestää omantuntonsa mukaisesti, koska kaikissa puolueissa on sekä kannattajia että vastustajia,
- aloitteen avioliittolain muuttamisesta allekirjoitti kesällä 46 edustajaa ja päähallituspuolue ANO kannattaa sitä virallisesti,
- aloitteen avioliiton rajaamiseksi perustuslaissa vain miehen ja naisen väliseksi allekirjoitti 37 edustajaa,
- ”kompromissiratkaisuna” keskustellaan parisuhdelain muuttamisesta siten, että se sisältäisi samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliitto, jolloin avioliitto-sana jäisi vain heteroparien käyttöön,
- vetoomus avioliittolain muuttamiseksi keräsi noin 73 000 allekirjoitusta,
- yhdenvertaisuuden vastustajien (”allianssi perheen puolesta”) vetoomus noin 75 000 allekirjoitusta.
https://www.mdr.de/heute-im-osten/tschechien-ehe-fuer-alle-100.html

Mikäli parlamentin edustajainhuone hyväksyy aloitteen, se menee seuraavaksi 81-jäsenisen senaatin hyväksyttäväksi. Joidenkin arvioiden mukaan senaatti on edistyksellisempi kuin edustajainhuone, kun taas toisten mukaan senaatti on vanhoillisempi. Lain voimaantulo vaatii lopuksi presidentin vahvistuksen.
Presidentti Miloš Zeman ei ole ilmoittanut, vahvistaako hän mahdollisen avioliittolain muutoksen.
---
Tšekin radion englanninkielinen sivusto
https://www.radio.cz/en
ja saksankielinen
https://www.radio.cz/de
MDR:n Itä-Euroopan uutiset
https://www.mdr.de/heute-im-osten/index.html