Euroopan tuomioistuin: Katolinen kirkko ei saa mielivaltaisesti syrjiä työntekijöitään

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1

Euroopan tuomioistuin, European Court of Justice, on päättänyt, että katolisella kirkolla ei ole oikeutta puuttua työntekijöidensä yksityiselämään. Katolisen sairaalan ylilääkäri Saksassa oli irtisanottu avioeron ja uuden avioliiton takia.Päätös vaikuttaa myös hlbtiq-ihmisten työolosuhteisiin.

Ylilääkärin irtisanominen oli laitonta, vaikka hän katolisen kirkon oppien mukaan tekikin erotessaan syntiä. Oikeus oli sitä mieltä, että irtisanominen oli vastoin EU:n oikeusnormeja. Homojen ja lesbojen osalta on Saksassa tällaisia tilanteita tarkasteltu yleisen yhdenvertaisuuslainsäädännön mukaan. Kirkoille on annettu erityisoikeuksia ja työntekijän seksuaalisen suuntautumisen vuoksi heitä on voitu syrjiä.

Sairaala, jossa ylilääkäri työskenteli, kuuluu Kölnin arkkihiippakuntaan. Työsopimuksessa arkkihiippakunta oli vaatinut, että työntekijä hyväksyy katolisen uskon- ja siveysopin ja kunnioittaa sitä. Yllääkäri joutui taistelemaan työpakastaan yhdeksän vuotta. Ero ja uusi avioliitto osuivat vuoteen 2008. Vuonna 2014 Saksan perustuslakituomioistuin oli hyväksynyt Kölnin arkkihiipakunnan päätöksen, siis erottamisen. Saksalainen työoikeus oli jo aikaisemmin tehnyt päinvastaisen päätöksen, eli ei hyväksynyt erottamista. Sen jälkeen asia vietiin EU-oikeuteen.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

EU-oikeuden päätöksessä arvioidaan sitä, voidaanko erilaisilta työntekijöiltä vaatia tunnustuksellista sitoutumista kirkon oppiin. Ylilääkäri on sellaisessa asemassa, että hänen työntekonsa kannalta ei ole mitään syytä vaatia elämistä kirkon avioliitto-oppien mukaan. EU-tuomareiden mukaan häntä, katolista lääkäriä, syrjitään uskontonsa vuoksi, koska hänelle asetetaan kovempia vaatimuksia kuin muille. Sairaalassa työskentelee myös evankelisia ja uskonnottomia lääkäreitä. Näitä ei voida rangaista synnillisyydestä.

Asia palaa Saksan perusstuslakituomioistuimeen, jonka on saatava lain soveltaminen sopusointuun EUn yhdenvertaisuuskäytäntöjen kanssa. Saksalaisten tuomareiden tulee jättää huomiotta Saksan lain kohdat, joissa aiheutetaan syrjintää.

Nyt keskustellaan siitä, miten kirkkojen työsuhteita koskevat erityismääräykset vaikuttavat eri ammattiryhmiin. Pappi ilmeisesti joutuu noudattamaan uskontunnustusta enemmän kuin ne, jotka työskentelevät eräämmällä opin ytimestä ja heillä avioliiton tilanne tai seksuaalinen suuntautuminen ei enää kelpaa irtisanomisperusteeksi.

Katolisessa kirkossa työskenteleviä homoja ja lesboja on painostettu suuntautumisensa takia. Tosin katolinen piispainkonferenssi vuonna 2015 halusi lieventää syrjintää, mutta syntisyys säilyy edelleen työsyrjinnän aiheena.,

Kirkko on Saksassa suuri työnantaja. Noin 1,3 miljoonaa työntekijää toimii kirkollisissa laitoksissa, esim. sairaaloissa ja lastentarhoissa.

1 kommenttia

Tuo avioeroasia on kristinuskonto-harrastuksessa "paha juttu", kun se jesse tarinakirjassa katsoo avioliiton olevan ikuinen, eli jessen sanomisiin uskova ei saa avioliitosta erota.

Mutta toisaalta, eivätpä kristinuskonnon harrastajat monia muitakaan jessen juttuja usko lainkaan. Ja koko kirkko&pappis&piispailu-touhusta jesse ei turise mitään.