Selvitys: Osa suomalaisista sateenkaariperheistä kärsii kielteisistä asenteista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 5

Enemmistö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vanhemmista saa tukea ja suurin osa heidän lapsistaan vaikuttaa voivan hyvin. Osalta lapsista ja vanhemmista puuttuu kuitenkin tarvittavaa tukea.

Suomalaisten sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia tuen saannista, perhesuhteista sekä heidän lastensa psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista on tutkittu ensimmäistä kertaa Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishankkeessa.

Tiistaina julkaistusa tiedotteessa todetaan, että valtaosa kyselyyn osallistuneista vanhemmista, joilla on 7–18-vuotias lapsi, on saanut tukea vanhemmuuteensa joltain taholta. Vanhemmilla vaikuttaa kuitenkin olevan keskimäärin etäisemmät suhteet omiin ja puolison vanhempiin kuin valtaväestön aikuisilla.

- Neljäsosalla sateenkaariperheiden lapsista on isovanhempia, jotka suhtautuvat kielteisesti heidän perheeseensä, ja osa isovanhemmista on katkaissut suhteet perheeseen, kertoo tutkija Kia Aarnio.

Harva sateenkaariperheiden vanhemmista on kohdannut palveluissa suoranaista huonoa kohtelua, mutta selvityksen mukaan monet kaipaavat enemmän tietoa ammattilaisille ja osa vanhemmista toivoo koulujen huomioivan sateenkaariperheet paremmin. Selkein puute nähdään parisuhdepalveluissa ja lapsille tarjottavassa tuessa vanhemman sukupuolenkorjausprosessin aikana – sekä yhteiskunnan yhdenvertaisuudessa.

- Päättäjien, palvelujen tarjoajien ja kaikkien kansalaisten pitäisi ottaa koppi tutkimuksen tuloksista, toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Sateenkaariperheiden vanhemmat vastasivat erillisellä kyselylomakkeella jokaisen 7–18-vuotiaan lapsensa osalta, joten tietoja on saatu 80 vanhemmalta 103 lapsesta. Tutkimushankkeen aiemmassa vaiheessa kolme neljäsosaa näistä lapsista on osallistunut haastatteluun tai kyselyyn. Vanhempien arvioita lapsensa hyvinvoinnista verrataan lasten omiin käsityksiin ja valtaväestön vanhempien arvioihin, ja ne vaikuttavat pääosin yhtäläisiltä. Suurella enemmistöllä lapsista on iloinen mieliala ja hyvä terveys. Sateenkaariperheiden vanhempien ja lasten suhteet ovat selvityksen mukaan pääsääntöisesti hyvät. Lasten ja vanhempien arvioiden samankaltaisuus vahvistaa lasten itsensä tutkimuksen aiemmassa vaiheessa antamia tietoja. Se myös tukee käsitystä, että sateenkaariperheiden vanhemmat paneutuvat vanhemmuuteen.

Yli neljä viidesosaa sateenkaariperheiden vanhemmista on kuitenkin pelännyt lapsensa tulevan kiusatuksi. Puolet vanhemmista arvioi lapsensa kuulleen loukkaavia puheita perheestään ja olleen huolissaan muiden suhtautumisesta hänen perheeseensä. Ympäristön kielteiset asenteet vaikuttavatkin olevan suurin rasite sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnille.

- Tutkimus osoittaa, että sateenkaariperheiden vanhemmilla ja lapsilla on monia vahvuuksia, mutta vielä on myös haasteita ratkottavana. Lasten kiusaamiselle pitää saada loppu. Sateenkaarivanhemmat tarvitsevat nykyistä parempaa tukea arjessaan. Väestöliitto suuntaa vuonna 2018 tukea myös niihin perheisiin, joissa on sateenkaarilapsi tai -nuori, kertoo Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Väestöliitto: Osa suomalaisista sateenkaariperheistä kärsii kielteisistä asenteista
Sateenkaariperheiden vanhemmat - Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista (PDF)
Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat hyvin - särön aiheuttavat ympäristön kielteiset asenteet

5 kommenttia

Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten olisi tarvetta hlbtqi-koululle. Seksuaalisille vähemmistöille pitäisi olla omat koulut.

Heterojen sekaan pistäminen aiheuttaa alisuoriutumista. Siitä kärsii koko loppuikänsä.

Koululaitos on usein paha paikka seksuaalisille vähemmistöille. Siellä ei tapahdu mitään edistystä.

Yhteiskunnan rakenteellisen homofobian takia lapset pistetään kidutettaviksi kouluihin. Siitä kärsii koko perhe.
Kiinnität kyllä Kolmoisritti huomiota ihan todellisiin ongelmiin, mutta ratkaisuehdotuksesi ovat muutamissa asioissa olleet aika ongelmallisia.

Tämä omat koulut -kuvio johtaisi ghettoutumiseen ja eristämiseen. Se ei kuitenkaan korjaisi nykykoulun ongelmien juurisyitä, eikä noissa "omissa kouluissakaan" poistaisi lopulta niitä ihan samoista syistä olevia ongelmia.

Edistystä koululaitoksen piirissä on tapahtunut - vaikka valmista ei vielä ole.