Eduskunta hyväksyi Äitiyslain äänin 122-42

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 6

Eduskunta on päättänyt äitiyslain säätämisestä lopullisessa äänestyksessä keskiviikkoiltapäivänä.

Äitiyslakia kannatti 122 edustajaa ja vastusti 42 edustajaa. Tyhjää äänesti 1 ja poissa oli 34 edustajaa.

Äitiyslain arvioidaan astuvan voimaan noin vuoden kuluttua.

- Valiokunnan saaman selvityksen mukaan toimeenpanoon on aiheellista varata aikaa vähintään vuosi siitä, kun aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset on hyväksytty. Käytännössä muutokset voivat tulla voimaan aikaisintaan keväällä 2019, todetaan lakivaliokunnan mietinnössä.

Äitiyslaki-kansalaisalaisaloiteen edistämistä koordinoinut Sateenkaariperheet ry muistuttaa kaikkien suurten lapsi- ja perhejärjestöjen tukevan aloitetta, koska sen nähdään olevan lapsen edun mukainen. Yhdistyksen mukaan Äitiyslaki on yksi merkittävä askel pitkällä polulla kohti perheiden yhdenvertaisuutta.

Kansalaisaloitteen äitiyslaista laittoi vireille loppuvuodesta 2015 joukko kansalaisia, jotka toimivat lapsi-, perhe- ja ihmisoikeusjärjestöjen johtotehtävissä. Sateenkaariperheet ry on koordinoinut kansalaisaloitetta tukenutta kampanjaa.

- Äitiyslain hyväksyminen on yksi merkittävimmistä voitoista sateenkaariperheiden lasten oikeusturvan ja hyvinvoinnin näkökulmasta, iloitsee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

- Se on yksi järjestömme historian merkittävimmistä virstanpylväistä. Olemme ajaneet tätä mahdollisuutta hyvin aktiivisesti jo siitä lähtien kun perheen sisäinen adoptio hyväksyttiin lähes kymmenen vuotta sitten. Äitiyslain säätämisen matkalla on ollut enemmän kuin tarpeeksi turhia mutkia. Nyt tavoite on vihdoin saavutettu.

- Äitiyslaki parantaa naisparin ydinperheeseen hedelmöityshoidoilla syntyvien lasten asemaa ja oikeusturvaa oleellisella tavalla. Se on välttämätön askel oikeaan suuntaan. Seuraavaksi on tarpeen huolehtia muun tyyppisissä sateenkaariperheissä elävien lasten asemasta ja hyvinvoinnista. Tähän tulevaisuuden kehittämistarpeeseen myös lakivaliokunta viittaa mietinnössään, jatkaa Jämsä.

- Haluan kiittää täydestä sydämestäni kaikkia äitiyslaki-kampanjassa mukana olleita järjestöjä, vapaaehtoisia, julkisuuden henkilöitä ja jokaista 55 707 kansalaista, jotka allekirjoittivat kansalaisaloitteen.

Yhdistyksen mukaan kansalaisaloitteen nimienkeruuvaiheessa vapaaehtoisilla, yksittäisillä kansalaisilla ja julkisuuden henkilöillä oli merkittävä rooli.

- Tutkimusten mukaan ei-synnyttäneen äidin juridinen asema suhteessa lapseen vaikuttaa myös vanhempien yhdessä pysymiseen, ja vanhempien yhdessä pysyminen puolestaan edistää lapsen hyvinvointia, kertoo tutkija, psykologian tohtori Kia Aarnio, joka kartoittaa sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisessä tutkimushankkeessa.

Kansalaisaloite äitiyslaista vireille vuonna 2015

Sateenkaariperheet ry kertoo tiedotteessaan, että kampanjassa toimi iso joukko järjestöjä, jotka julkisesti kertoivat tukevansa kansalaisaloitetta äitiyslaiksi, koska on lapsen edun mukaista, että hänen juridinen asemansa on selvä niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Kampanjassa mukana olleiden järjestöjen lisäksi muut isot toimijat ovat ilmoittaneet tukevansa äitiyslain säätämistä, mukaan lukien esimerkiksi Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Äitiyslakikampanjaa tukivat Sateenkaariperheet, Väestöliitto, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Seta, Monimuotoiset perheet -verkosto, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Adoptioperheet, Regnbågsankan, HeSeta, Turun seudun Seta, Jyväskylän Seta, Mummolaakso sekä Kasary.

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry kertoo toimineensa 20 vuoden ajan sateenkaariperheissä elävien lasten aseman, oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäjänä. Yhdistys nostaa saavutuksina esiin perheen sisäisen adoption mahdollistumisen ja parannukset perhevapaisiin.

Yhdistys kertoo sille riittävän tehtävää myös tuleviksi vuosiksi. Sen tavoitteena on äitiyslain läpimenon jälkeen mahdollistaa esimerkiksi lapsen tapaamisoikeus sosiaaliseen vanhempaan, juridinen vanhemmuus useammalla kuin kahdelle ja korjata vanhemmuuteen liittyvä lainsäädäntö huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Valtiovaltaa vastuutetaan ottamaan vihdoinkin kokonaisvastuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikasta valtionhallinnon toimintaohjelman muodossa.

1990-luvun puolivälissä sateenkaarivanhemmat organisoituivat Setan piirissä ja perustivat vuonna 1997 Sateenkaariperheet ry:n, joka on toiminut perustamisestaan lähtien yhtenä Setan valtakunnallisista jäsenjärjestöistä. Yhdistys on tarjonnut monenlaista vertaistukea erilaisissa sateenkaariperheissä eläville lapsille ja vanhemmille, sekä vanhemmuutta suunnitteleville sateenkaari-ihmisille.

Nykyään Sateenkaariperheet järjestää vertaistoimintaa 13 paikkakunnalla ympäri Suomen. Yhdistys järjestää perhevalmennusta sateenkaarivanhemmuutta suunnitteleville ja tarjoaa neuvontaa perheiden kohtaamiin lukuisiin byrokraattisiin, lainsäädäntöön ja etuuksiin liittyviin haasteisiin. Viime vuodesta lähtien on tarjottu myös psykososiaalista ammatillista tukea erityisen hankalassa perhetilanteessa eläville, osana uutta Perhesuhdekeskus-toimintaa.

Yhdistyksen palveluksessa toimii tällä hetkellä 8 työntekijää, mutta valtaosa vertaistoiminnasta järjestetään kymmenien vapaaehtoisten arvokkaalla työpanoksella. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksujen lisäksi Veikkaus-varoilla ja kaupunkien avustuksilla. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 11.11.2017.

Äitiyslain pitkä tie

aitiyslaki.fi
Äitiyslaki Facebookissa

6 kommenttia

Tämä on jo toinen selvä ja merkittävä voitto änkyröistä.

Odottelen, mitä he keksivät tämän jälkeen vastustaa. Paukut pistetään varmaankin seuraavaksi homoparien kirkkovihkimisiä vastaan. Odotellaan nyt kuitenkin ensin arkkipiispan valinnan lopputulosta.

Tänään erityisen hyvillä mielin.
Mylly näyttää jo pyörivän täysillä uutta translakia vastaan.