Australian avioliittoäänestys: 61,6 prosenttia haluaa parlamentin hyväksyvän samaa sukupuolta olevien avioliitot

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 5

Australiassa julkistettiin keskiviikkona neuvoa-antavan postiäänestyksen tulos: 61,6 prosenttia vastaajista haluaa parlamentin hyväksyvän samaa sukupuolta olevien parien oikeuden avioliittoon.

Kaikkiaan noin 12,7 miljoonaa australialaista osallistui äänestykseen. Heistä noin 7,8 miljoonaa tuki samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja noin 4,9 miljoonaa vastusti. Yhteensä Australiassa on 22 miljoonaa asukasta, joista äänioiketettuja noin 16 miljoonaa. Äänioikeutetuista noin 79,5 prosenttia ilmaisi kantansa äänestyksessä, jonka vastausaika alkoi 12. syyskuuta ja jatkui 7. marraskuuta asti. Avioliittolain uudistamista puoltava kanta sai postiäänestyksen toteuttaneen Australian tilastokeskuksen (Australian Bureau of Statistics, ABS) mukaan voiton kaikissa osavaltioissa.

Tulokset julkistettiin pääkaupungissa Canberrassa ja tilastokeskus ABS:n ylläpitämällä verkkosivustolla keskiviikkona 15. marraskuuta kello 10 maan itärannikon aikaa, eli aamuyöstä yhdeltä Suomen aikaa.

Pääministeri Malcolm Turnbull sanoi tuloksen selvittyä, että nyt asia on parlamentista ja parlamenttiedustajista kiinni. Hän sanoi, että asia pitäisi saada hoidetuksi ennen joulua. Parlamentissa enemmistön edustajista arvioidaan tukevan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta, kunhan se asian saa käsiteltäväkseen. Turnbull sanoi, että hänen oman puolueensa parlamentaarikot saavat äänestää asiassa omantuntonsa mukaan.

Mielipidekyselyt olivat jo ennakoineet kyllä-puolen voittoa. Eri kyselyissä kyllä-puoli sai 55-65 prosentin kannatuksen. Tuloksen tultua julki, kääntyi tulosta odottaneiden lakiuudistusta kannattaneiden väkijoukkojen parissa vellonut jännittynyt optimismi riehakkuudeksi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Avioliittolain uudistus etenee seuraavaksi parlamentin käsittelyyn. Lakiesitys on jo olemassa. Lakiuudistuksen vastustajien odotetaan yrittävän viivyttää asian käsittelyä ja pyrkivän vesittämään lain yhdenvertaisuutta. Toiveikkaimmat pitävät mahdollisena, että lakiuudistus saataisiin hyväksyttyä vielä ennen joulua ja Australiasta näin tehtyä 26. samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksynyt maa.

Jos ei-äänet olisivat voittaneet, olisi avioliittokysymyksen käsittely siirtynyt vuoden 2019 vaalien jälkeiseen aikaan.

Avioliittokysymystä puitu pitkään

Australiassa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta on käyty keskustelua pitkään. Vallassa olevan nykyään Turnbullin johtaman liberaalipuolueen johtama hallitus ei tehnyt lakialoitetta asiasta, sillä puolueen piirissä enemmistö vastustaa avioliittolain yhdenvertaistamista.

Kesän 2017 lopussa hallitus päätti järjestää neuvoa-antavan postiäänestyksen avioliittokysymyksestä, ja tuoda asian parlamentin käsiteltäväksi, mikäli enemmistö äänestäjistä niin haluaa.

Useat samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta tukevat sekä Australian oppositio ovat kuitenkin pitäneet äänestystä vääränä tapana viedä avioliittoasiaa eteenpäin, ja äänestystä yritettiin estää korkeimmalle oikeudelle tehdyllä valituksella. Oikeus kuitenkin salli äänestyksen.

Avioliittoäänestykseen liittyvän näkyvä lobbaus ja kampanjointi altisti seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja heidän perheensä aihepiirin asiattomalle käsittelylle. Lisäksi kritiikkiä herätti äänestyksen hinta - noin 100 miljoonaa euroa.

Mielipidekyselyjen mukaan suurin osa australialaisista tukee samaa sukupuolta olevien parien oikeutta avioliittoon. Selvästä yhdenvertaisen avioliittolain kannatuksesta huolimatta tuoreeseen mielipidekyselyyn vastanneista 49 prosenttia on sitä mieltä, että palveluita tarjoavilla yrittäjillä pitäisi olla oikeus kieltäytyä palvelemasta homopareja, esimerkiksi tekemästä näille hääkakkua. Vastanneista 15 prosenttia olivat epävarmoja ja 35 prosenttia katsoi, että myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava yhtäläiset oikeudet palveluihin.

Monissa osavaltioissa samaa sukupuolta olevat voivat nykyisin rekisteröidä parisuhteensa ja käytännössä samaa sukupuolta olevien parisuhteet tunnustetaan jollain tavoin koko maassa, mutta ei liittovaltion tasolla. Monissa osavaltioissa homoparit voivat tulla myös adoptiovanhemmiksi.

Australian avioliittoja koskevan postiäänestyksen tulokset julkaistiin 15.11.2017 kello 10 Australian itärannikon aikaa. Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta puoltava kanta voitti selvin numeroin. (kuva: Australian Bureau of Statistics)

ABC News: Same-sex marriage survey: Australia says yes to SSM
Australian Bureau of Statistics: Australian Marriage Law Postal Survey

5 kommenttia

Kansa sanoi selkeästi "kyllä", kuten taannoin Irlannissakin.

Vaikka tälläkin tarinalla on kaunis loppu, en silti pidä tällaisia äänestyksiä yhdenvertaisuuskysymyksissä oikeana tapana.

Nyt sitten katsotaan, mitä parlamentissa tapahtuu.
Kansanäänestykset ovat kaksipiippuinen juttu. Toisaalta jos parlamentaarinen koneisto on haluton tai kyvytön noudattamaan äänestäjien selkeän enemmistö tahtoa, hallituksen mandaatti alkaa olla vain teknistä laatua. Suomessa vastaava lainmuutos olisi 2020-luvun juttuja, jos kansalaisaloite ei olisi ikään kuin ohituskaistana asioiden viemisessä eduskunnalle tilanteessa, jossa hallituksen käyttämä kaista on ketjukolarin vuoksi poikki

Melko moni länsimainen perutuslaki lähtee "valta kuuluu kansalle" -korulauseesta, joka kuitenkin laimennetaan melko pian jollain lausekkeella. Toisaalta taas länsimaistakin löytyy laimentamattomia perustuslakilauseita, joissa todetaan että jos hommat on peruuttamattomasti pielessä, kansa on hyvä ja pistää päättäjät pihalle parhaaksi katsomallaan tavalla.

Australian politiikkaa seuraavat tietävät, että pääministerin keinu on vuosikymmenet roikkunut hyvin hauraiden lankojen varassa. Suosituin ja vahvinkin pääministeri tietää, että olisi harvinaisen hyvää tuuria saada potkut vaalitappion kautta, kun todennäköisesti äkkilähtö virasta tulee "omien" kädestä.