Saksalaistutkimus: Homomiehet ansaitsevat vähemmän kuin heteromiehet, lesbot ansaitsevat enemmän kuin heteronaiset

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 4

Saksalainen taloustutkimuksen instituutti teki laajan yhteiskunnallisen tutkimuksen viime vuodelta. Oheistietona on saatu selville, että homojen keskimääräinen tuntipalkka on selvästi alempi kuin heteromiesten. Alin palkka on heteronaisilla.

Spiegelin yhteenvedossa torstaina 31.8.2017 kerrottiin, että tiedot perustuvat laajaan sosioekonomiseen selvitystyöhön, jossa ensi kertaa kysyttiin myös vastaajien seksuaalista suuntautumista. Sen tiedon pohjalta oli mahdollista vertailla homoseksuaalisten ja heteroseksuaalisten ihmisten tuntipalkkoja.

Heteromiehen keskimääräinen tuntipalkka normaalin työajan osalta on 18 euroa. Homomiehillä tuntipalkka on keskimäärin 16,40 euroa. Ero on selkeä. Heteronaisten tuntipalkka on keskimäärin alin: 14,4 euroa. Lesbonaiset saaavat parempaa palkkaa: 16,44 euroa, siis samaa luokkaa kuin homojen palkat. Perinteisesti on väitetty, että lesbot ovat huonommin palkattuja.

Vaikka otetaan huomioon, että haastatellut työskentelevät erilaisissa työtehtävissä erilaisella työkokemuksella ja eri aloilla, erot säilyvät erityisesti hetero- ja homomiesten välillä. Lesbojen ja heteronaisten palkkaerot tasoittuvat, kun otetaan nämä erilaiset työn teon olosuhteet huomioon.

Homo- ja bi-miehet työskentelevät tavallisemmin toimihenkilöinä kuin suorittavan työn tekijöinä, ns. ”duunareina”. Virkamiesasemassa homoja on kolme kertaa vähemmän kuin heteroita. Homot ja bit tekevät enemmän ylitöitä.

Palkkaerojen suhteen on mielenkiintoista, että homoiksi, lesboiksi ja bi-ihmisiksi itsensä tunnistavat ovat jonkin verran paremmin koulutettuja kuin heterot. Kun sanotaan, että ”naisten euro on 83 senttiä” (gender pay gap), voi sanoa, että ”homon ja lesbon euro on 90 sentin tienoilla” (sexuality pay gap).

Löytyyköhän minkään palkkatutkimuksen oheistietona lukuja suomalaisten homojen ja lesbojen palkoista? Luultavasti ei, kun asiaa ei pidetä tärkeänä.


Tutkimuksen tekijät valittavat, että homojen, bi-ihmisten ja lesbojen elämäntilanteesta on Saksassa liian vähän tietoa. Sama koskee Suomea. Keskustelu ja selvitystyö hlbtiq-ihmisten köyhyydestä on edelleen aloittamatta. Joskus asiaa on yritetty nostaa esiin pride-viikon paneelikeskusteluissa, mutta keskustelu on nopeasti tukahdutettu muiden "isompien" asioiden alle.

4 kommenttia

Tutkimuksesta käy ilmi myös, että homot, bit ja lesbot elävät useammin yksin kuin heterot ja perinteisen perheen sijasta heidän perheensä muodostuu ystävistä. Homoiksi ja lesboiksi itsensä ilmoittavien määräksi tutkimuslaitos laskee vajaat 2% väestöstä.

Tässä pitkäaikaistutkimuksessa on mukana n. 30 000 ihmistä. Heistä 459 ihmistä kertoi viimeisimmässä selvityksessä olevansa hlb-ihmisiä.
  • 2 / 4
  • in dubio
  • 1.9.2017, 16.49
Juuri tällaisia tutkimuksia haluaisin nähdä Suomestakin. Se, että niitä ei ole, kertoo jo paljon. Setakaan ei vaikuta olevan erityisen kiinnostunut näistä asioista. Ainakin kaikki perhemuodostukseen, maahanmuuttoon ja transkysymyksiin liittyvä on oleellisempaa. Mahdetaanko myös pelätä, että tulokset löisivät kiilaa homomiesten ja lesbonaisten muutenkin horjahtelevaan yhteistyöhön? Sinällään tulokset ovat hyvin linjassa omien havaintojeni kanssa tuttavapiiristä. Hyvin koulutetut - jopa perinteisille "raha-aloille" - homomiehet ovat vajaatyöllistettyjä.