Sateenkaariperheiden vastainen EU-kansalaisaloite rauennut

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 7
Allekirjoittajia liian vähän, todetaan rauenneiden EU-kansalaisaloitteiden arkistossa olevissa tiedoissa. (kuvakaappaus)

Suomessa Aito avioliitto ry:n edistämä "Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi" on lisätty rauenneiden EU-kansalaisaloitteiden arkistoon.

Tieto aloitteen raukeamisesta on päivitetty rauenneiden EU-kansalaisaloitteiden luetteloon 14.7.2017. Raukeamisen syynä on liian vähäinen määrä allekirjoittajia. Vuodessa on kerättävä vähintään miljoona allekirjoitusta ja lisäksi vähintään seitsemässä eri maassa nimiä maakohtainen vähimmäismäärä.

Jo helmikuun 2017 puolivälissä Euroopan komissio vahvisti, että aloitteen kannatusilmoitusten keruu päättyi joulukuussa 2016. Euroopan komissio totesi tuolloin, että kannatusilmoitusten keräämiseen on aikaa 12 kuukautta aloitteen rekisteröimisestä. Aloite rekisteröitiin 11. joulukuuta 2015, joten päättymispäivämäärä oli 11. joulukuuta 2016.

Joulukuussa, määräajan umpeutuessa, aloitteen taustavoimat ilmoittivat kuitenkin yksipuolisesti, että nimien keruuta aiotaan jatkaa 3. huhtikuuta 2017 asti. Jatkoaikaa perusteltiin sillä, että nimenkeruu päästiin aloittamaan neljä kuukautta myöhässä, koska asianmukaisen ja hyväksytyn järjestelmän luomisessa verkkoon allekirjoitusten keruuta varten oli haasteita.

Kevään mittaan, säädöksiin perustuvan nimenkeruujakson jo umpeuduttua, Aito avioliitto ry ja aloitetta muualla Euroopassa edistäneet päivittelivät omiin kanaviinsa tietoja alueellisten vähimmäismäärätavoitteiden täyttymistä. Kesäkuun 8. päivänä 2017 aloitteen verkkosivulla tiedotettiin miljoonasta allekirjoituksesta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Sateenkaariperheet haluttiin aloitteessa rajata perhemääritelmän ulkopuolelle

Citizens´ Committee -nimen alla toimiva ryhmittymä haluaa määritellä EU-tasolla avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi. Samalla vain tällaisen määritelmän mukaisen avioparin tai yksinhuoltajan vanhemmoima perhe tunnustettaisiin EU:n alueella perheeksi. Käytännössä aloitteen määritelmällä rajataan samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet perhemääritelmän ulkopuolelle. Aloitteen taustavaikuttajat ovat valtaosaltaan konservatiivisia katolilaisia ja konservatiivisiin kristillisiin yhteisöihin kuuluvia. Tukijoina sillä on jonkin verran muitakin pääasiassa uskonnollis-konservatiivisia tahoja.

Aloitteen suomenkieliseksi nimeksi on annettu Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi, ja aihekuvaukseksi on määritelty “laaja-alaisesti sovellettava säädös, jossa määritellään avioliiton ja perheen merkitys EU:n lainsäädännössä: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ja perhe perustuu avioliittoon ja/tai sukulaisuuteen”. Aloitteen päätavoitteeksi kerrotaan se, että “perheen” ja “avioliiton” käsitteelle annetaan EU:n laajuinen määritelmä, joka “on sopusoinnussa kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa”. Aloitteen kuvauksen mukaan “perheen” ja “avioliiton” käsitteisiin viitataan EU-lainsäädännössä, vaikka niiden määritelmä ei ole selkeä. Aloitetta edistävien mukaan nykytilanne aiheuttaa "jännitteitä".

Eurooppalainen kansalaisaloite: Luettelo kansalaisaloitteista, joille ei saatu vaadittavaa määrää tuenilmauksia yhden vuoden määräajan kuluessa.
Euroopan komissio vahvistaa: Sateenkaariperheiden vastainen EU-kansalaisaloite suljettu

7 kommenttia

Kun ihmettelin Facebookissa sitä, miksi Aito avioliitto ry ei ole tiedottanut tästä aloitteen raukeamisesta, niin yhdistyksen tiedotussihteeri Sarah Rizzo vastasi näin: "Emme tiedota vahvistamattomia asioita. Odotamme MDK-vastaavien lausuntoa aiheesta."