Armenia tunnustaa ulkomailla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Armenian oikeusministeriö on todennut, että kaikki ulkomailla solmitut avioliitot tunnustetaan Armeniassa, mukaan lukien samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset avioliitot.

Asiasta kertoo PanArmenian.net -julkaisu, jolle Armenian oikeusministeriö kommentoi asiaa 3. heinäkuuta sähköpostitse.

Armenian perhelainsäädännön mukaan maan ulkopuolella solmitut Armenian kansalaisten avioliitot toisen Armenian kansalaisen, ulkomaalaisen tai kansalaisuudettoman kanssa ovat voimassa maassa konsuliviranomaisen tekemän laillistamisen jälkeen.

Armenian lainsäädännön mukaan toisessa maassa laillisesti sen maan lakien mukaan rekisteröidyt avioliitot ovat voimassa myös Armenian alueella. Puolisoiden sukupuoleen lainsäädännössä ei viitata.

Kaukasuksella sijaitseva noin kolmen miljoonan asukkaan Armenia on toinen Neuvostoliittoon kuuluneista maista, joka tunnustaa ulkomailla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot. Virossa oikeus teki vastaavanlaisen ratkaisun tammikuussa 2017, ja lisäksi Virossa samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia parisuhdesopimuksen.

Toistaiseksi ei ole tiedossa millaisia käytännön oikeusvaikutuksia avioliiton tunnustamisella on samaa sukupuolta olevalle parille tai millainen lain suoja parin avioliitolla on.

Asenteet torjuvia hlbti-vähemmistöjä kohtaan

Armeniassa samaa sukupuolta olevien suhteet ovat olleet laillisia vuodesta 2003 lähtien, mutta homoseksuaalisuus on yhteiskunnassa vaiettu asia. Asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat kielteisiä: vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan yli puolet armenialaisista torjuisi homoudestaan kertovan ystävän tai sukulaisen. Armeniassa samaa sukupuolta olevat eivät voi virallistaa parisuhdettaan eikä maassa ole hlbti-vähemmistöä koskevaa syrjintäsuojalainsäädäntöä. Avioliitto on määritelty perustuslaissa eri sukupuolta olevien väliseksi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulumisestaan avoimet eivät voi palvella maan asevoimissa.

Vuonna 2014 Iravunk-niminen lehti julkaisi kymmenien hlbti-vähemmistöihin kuuluvien nimiä ja kehotti lukijoitaan välttämään heitä. Outatuiksi joutuneet haastoivat lehden oikeuteen, mutta lehti voitti jutun ja outatut joutuivat maksamaan korvauksia lehdelle, koska tuomarin mukaan lehti ei ollut uhannut outattuja.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaista asemaa edistävien toimijoiden eurooppalaisen kattojärjestö ILGA-Europen toukokuussa 2017 julkaistussa vuosiraportissa Armenia oli 49 maan vertailun kolmanneksi viimeinen, vain Venäjän ja Azerbaidzhanin edellä.

Armenialaisista 92,6 prosenttia kuuluu Armenian apostoliseen kirkkoon,

PanArmenian.net: Same-sex marriages registered abroad are valid in Armenia

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Israel, Viro ja nyt Armenia
  • 13.7.2017, 20.13
Israelissa sama juttu ollut jo pidempään: sielläkään samaa sukupuolta olevat eivät voi avioitua, mutta ulkomailla solmitut avioliitot samaa sukupuolta olevien parien välillä tunnustetaan juridisesti. Israelissa tämä on ollut voimassa vuodesta 2006 lähtien.