Britannia: Edistyksestä huolimatta puolet hlbti-nuorista kohtaa yhä hlbti-perustaista koulukiusaamista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Seksuaaliseen suuntautuneisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuva koulukiusaaminen on vähentynyt vuosikymmenessä kolmanneksella, vaikka sitä esiintyykin yhä paljon. Asia käy ilmi Stonewall-järjestön Stonewall School Report 2017 -kyselytutkimuksesta. Järjestön ja Cambridgen yliopiston yhdessä toteuttamaan kyselyyn vastasi 3 700 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvaa nuorta.


Vastaajista 45 prosenttia kertoo kohdanneensa joskus kiusaamista hlbt-vähemmistöön kuulumisensa takia. Transsukupuolisten kohdalla luku on 64. Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä vastaava luku oli 55 prosenttia ja vuoden 2007 selvityksessä 65 prosenttia.

Vastaajista 52 prosenttia kertoo kuulevansa säännöllisesti tai usein seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä asiattomia kommentteja. Viidessä vuodessa luku on laskenut seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Turvaseksistä myös samaa sukupuolta olevien suhteiden näkökulmasta kertoi kuulleensa joka viides vastaaja.

Yli neljä viidestä transnuoresta oli vahingoittanut itseään. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kohdalla vastaava luku on kolme viidestä. Useampi kuin kaksi viidestä transnuoresta oli yrittänyt riistää hengen itseltään, seksuaalivähemmistöihin kuuluvista joka viides.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kiusaaminen on suurimmilta osiltaan solvauksia. Niiden kuulemisesta kertoo yli 40 prosenttia vastaajista. Myös juoruilu, eristäminen ovat yleisiä, samoin uhkaavat ilmeet ja eleet. Suoranaisesta fyysisestä väkivallasta kertoo seitsemän prosenttia vastaajista.

Kiusatuksi joutuneet kokevat saavansa nykyään paremmin tukea ja apua opettajilta. Seitsemän kymmenestä vastaajista sanoo, että koulussa kerrotaan seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyvän kiusaamisen olevan väärin, mutta transsukupuolisuuteen liittyvän kiusaamisen vastaavasta esiinnostamisesta kertoo vain neljä kymmenestä. Asian esille ottaminen on kuitenkin kasvanut merkittävästi edellisiin vastaaviin selvityksiin verrattuna.

Stonewall-järjestön johtaja Ruth Hunt muistuttaa, että kouluvuodet ovat yksi tärkeimmistä elämänvaiheista.

- Olemme velkaa hlbti-nuorille sen, että varmistamme, etteivät he kohtaa syrjintää tai kiusaamista sen vuoksi, keitä he ovat. Sen sijaan heitä on tuettava, sanoo Hunt.

Vaikka tutkimus osoittaa oppilaiden kokemusten kehittymistä myönteiseen suuntaan, tulisi kyselyn tulokset nähdä muistutuksena kouluille, hallituksille ja poliitikoille siitä, kuinka paljon on vielä tekemättä, toteaa Hunt.

Stonewall: Stonewall School Report 2017
Metro UK: Number of children bullied for their sexuality drops by a third

1 kommenttia

Transnuorten hyvinvointi lisääntyy tasan tarkkaan kahdella asialla:

1. Antamalla transnuorten itse, ja vain itse, päättää omasta sukupuolestaan, hoidoistaan ja sukupuolen ilmaisustaan ilman että edes huoltajalla on mitään sananvaltaa asiaan. Transfobiset huoltajat ovat ajaneet jo tarpeeksi monta transnuorta itsemurhaan estämällä hoitojen saantia. Nuorella pitää olla mahdollisuus saada juuri haluamansa hoidot alkaen vähintään murrosiän estävästä blokkerihoidosta.

2. Lopettamalla lapsellinen ajattelu ettei alaikäinen voisi tietää omaa sukupuoltaan. Tutkimukset toteavat että sukupuoli-identiteetin kokemus on koko loppuelämän ajaksi vakiintunut noin 7-ikävuoden paikkeilla.