OAJ: Opettajat prideen

  • Uutinen
  • Pride
  • Sami Mollgren
  • 1

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kannustaa opettajia osallistumaan Helsinki Prideen. Järjestö perustelee suositustaan opettajien keskeisellä roolilla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kannustaa kaikkia järjestön jäseniä osallistumaan tasa-arvon juhlaan.

Ilman muuta opettajat näyttävät suuntaa. Jo opetussuunnitelmissa korostetaan opettajan roolia yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden edistäjänä, sanoo Misukka.

OAJ:n strategiaan kuuluu oikeudenmukaisuuden edistäminen. Se tarkoittaa jokaisen yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua.

Monissa muissa maissa, kuten Ruotsissa, opettajat ovat osallistuneet Pride-kulkueisiin vuosia.

Sekin on tärkeää, että eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat opettajat voivat rohkeasti olla omia itsejään. Opettaja tekee töitä omalla persoonallaan, Misukka korostaa.

Nykyinen opetussuunnitelma tuo esiin moninaisuuden aiempaa laajemman esiintuomisen opetuksessa.

Helsinki Pride 2017 -viikkoa vietetään 26.6.-2.7.. Pride-viikko huipentuu lauantaina järjestettävään kulkueeseen ja sen jälkeiseen puistojuhlaan. Suomessa järjestetään kesän aikana eri paikkakunnilla kaikkiaan toistakymmentä pride-tapahtumaa.


OAJ: OAJ kannustaa opettajia mukaan Prideen
Seta julkaisee oppaan moninaisuuden käsittelystä kouluopetuksessa

1 kommenttia