Vuonna 2016 parisuhteita rekisteröitiin 251

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Tilastokeskuksen siviilisäädyn muutoksia koskevien tilastojen mukaan vuonna 2016 Suomessa rekisteröitiin yhteensä 251 parisuhdetta. Pareista 97 oli miespareja ja 157 naispareja.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 parisuhteiden rekisteröintien määrä väheni 21 prosenttia edellisestä vuodesta. Todennäköiseksi syyksi rekisteröintien vähenemiseen arvioidaan vuoden 2017 maaliskuun alussa voimaan tullut avioliittolain uudistus, joka toi mukanaan myös samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden solmia avioliiton.

- Voikin olla, että osa pareista on päättänyt odottaa tulossa ollutta lain muutosta maaliskuuhun 2017, todetaan tilastokeskuksen tiedotteessa.

Miesparien rekisteröintien määrä väheni kolmella edellisvuodesta. Sen sijaan naisparien rekisteröintien määrä väheni 64:llä, mikä vastaa 29 prosenttia. Parisuhteiden rekisteröintien määrän väheneminen johtui lähes täysin naisparien rekisteröintien vähenemisestä.

Rekisteröityjen parien eroja oli 127. Myös erojen määrä laski hieman edellisvuodesta.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet Suomessa rekisteröidä parisuhteensa vuodesta 2002 lähtien. Ensimmäisenä vuonna rekisteröitymisiä oli 446. Sen jälkeen parisuhteita rekisteröitiin vuosittain noin 200. Vuonna 2008 määrä nousi noin 250:een ja vuodesta 2010 lukien uusien rekisteröityjen parisuhteiden määrä on ollut runsas 300. Vuonna 2015 parisuhteita rekisteröitiin 318 ja eroja oli 133.

Avioliittolain uudistuksen myötä samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton 1. maaliskuuta 2017 lähtien, eikä parisuhdetta ole ollut siitä lukien enää mahdollista rekisteröidä. Rekisteröidyt parisuhteet eivät automaattisesti muutu avioliitoiksi, mutta rekisteröidyn parisuhteen voi pariskunnan yhteisellä ilmoituksella muuttaa avioliitoksi. Lakiuudistuksen voimaantulon jälkeen sadat pariskunnat ovat muuttaneet rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi ja kymmenet uudet samaa sukupuolta olevat parit ovat solmineet avioliiton.

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2016 solmittiin 24 464 avioliittoa, mikä oli 244 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Avioeroon päättyi 13 541 avioliittoa, mikä oli 398 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskus julkaisi siviilisäädyn muutoksia käsittelevän tilastonsa torstaina 20. huhtikuuta.

Tilastokeskus: Solmittujen avioliittojen määrä väheni hieman
Kaikkiaan 857 samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon maaliskuussa 2017

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!