Eduskunnan hylkäämä Aito avioliitto -aloite toisessa käsittelyssä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Eduskunta käsitteli tiistaina Aito avioliitto -kansalaisaloitetta toisessa käsittelyssä. Eduskunnan perjantaina hylkäämään aloitteeseen liittyen esitettiin kahta pontta eduskunnan hyväksyttäväksi.

Noin puolitoista tuntia kestäneessä keskustelussa käytettiin nelisenkymmentä puheenvuoroa.

Päivi Räsänen (kd) teki lausumaesityksen siitä, että adoptiolakiin kirjattaisiin oikeus vaikuttaa adoptioon annettavan lapsen sijoitukseen.

Lausumaesitys: "eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, joka turvaa adoptioon luovuttavien tahojen oikeuden vaikuttaa lapsen sijoituksessa perhemuodon valintaan"

Antero Laukkanen (kd) puolestaan teki esityksen siitä, että avioliittolakiin lisättäisiin kohta, jonka mukaan avioliittoon vihkivän on noudatettava uskonnollisen yhteisönsä kantaa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lausumaesitys: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, edellyttääkö voimaantuleva avioliittolain sääntely lainsäädännön täsmentämistä, jotta kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien autonomia vihkimiskäytäntöjen osalta voidaan turvata"

Paavo Arhinmäki totesi, että kirkollinen avioliitton vihkiminen on kirkon oma ja itsenäinen päätös, eikä sitä päätöstä tehdä eduskunnassa. Stefan Wallin (rkp) totesi, että jos kirkko itse kokee, että jokin osa kirkollislaista vaatii tarkastelua tai muutosta, niin kirkko on aina itse se aloitteellinen osapuoli. Myös Mikko Kärnä (kesk) katsoi, että avioliittoasiaa käsitellään eduskunnassa maallisesta näkökulmasta. Myös Joona Räsänen (sd) totesi, että “pidetään politiikka ja uskonto erossa toisistaan ja kirkko tehköön sitten ne päätökset, mitä kirkko haluaa tehdä”. Peter Östman (kd) puolestaan katsoi, että avioliittolaissa oleva “aukko” pitää tukkia, jotta ei aiheuteta ristiriitatilanteita jossain kirkkokunnassa tai uskonnollisessa yhdistyksessä.

Eduskuntakeskustelussa esillä oli myös lapsivaikutusarvio tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyen, jonka monet avioliittolain uudistusta vastustavista katsovat jätetyn tekemättä. Kari Tolvanen kuitenkin totesi, että lapsivaikutuksia selvitetyn.

- Sillä nimellä sitä ei tehty, mutta viime vaalikaudella, kun lakivaliokunta käsitteli tätä asiaa ja itsekin siellä jäsenenä olin, kyllä me kuulimme 60 asiantuntijaa, ja siellä oli muun muassa lastenpsykiatreja ja monia muita asiantuntijoita, Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja niin edespäin. Heiltä tätä lasten asemaa selvitettiin, ja se oli vahvasti puolesta ja vastaan sen ideologian mukaan, mitä he edustivat. Että en oikein usko, että tämä lapsivaikutusten arviointi mikään taikasana olisi ollut. Se on tehty, mutta ei tällä nimellä, totesi Tolvanen.

Mika Niikko puolestaan tarttui Arhinmäen esittämään huomioon siitä, että enemmistö suomalaisista tukee samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Niikko kyseenalaisti asian vetoamalla Ajatuspajan TNS:llä teettämän mielipidetiedustelun tuloksiin, jonka kysymyksenasettelua pidettiin yleisesti erokoisena.

Puheenvuoroja käyttivät myös Sari Essayah (kd), Laura Huhtasaari (ps), Hannu Hoskonen (kesk), Sari Tanus (kd), Lea Mäkipää (ps), Markus Lohi ja Sami Savio (ps).

Ponsista äänestetään keskiviikkona kello 16 alkavassa täysistunnossa.

Eduskunta asettui perjantaina ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa äänin 120-48 tukemaan lakivaliokunnan tekemää Aito avioliitto -aloitteen hylkäävää esitystä. Tyhjiä oli 2 ja poissa 29. Aito avioliitto -kansalaisaloitteella pyrittiin estämään sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva avioliittolain muutos astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017.

Eduskunta: Pöytäkirjan asiakohta PTK 10/2017 vp

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Ihmettelijä
  • 22.2.2017, 11.44
Tuossa keskustelussa puhuttiin paljon lapsivaikutusarviosta. Oliko tehty vai ei? Paavo Arhinmäki sanoi aivan oikein, että aa-aloitteesta ei oltu tehty mitään lapsivaikusarviota, ja Kari Tolvanen totesi, että Tahdon 2013-aloitetta käsiteltäessä kuultiin 60 eri asiantuntijaa, lastensuojelun ja psykiatrian professoreja.

Olikohan tässä syy miksi aa-kerho liittolaisineen viivästeli aloitteen jättämisessä viime tippaan, jotta se oli juoksutettava eduskuntaan pikavauhtia. Olisi ollut hyvin todennäköistä, että lastensuojelun asiantuntijat olisivat olleet hyvin kriittisiä sen sisällön ja tavoitteiden suhteen. Aa-aloite olisi menettänyt ainoan propaganda-aseen mikä sillä ylipäänsä oli.