KD-lehti: Myönteinen suhtautuminen homoavioliittoihin seurausta yleisen oikeuskäsityksen vääristymisestä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 4

Kristillisdemokraattien äänenkannattajan, KD-lehden verkkosivuilla julkaistiin sunnuntaina moniosainen Kd ideologia -tekstikokonaisuus. Kirjoituksen neljännessä osassa, joka on otsikoitu "tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus", otetaan esille myös samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Kirjoituksessa Suomen Kristillisdemokraattien kesällä päivitettyä puolueohjelmaa peilataan Euroopan kansanpuolueen (EPP) periaateohjelmaan sekä esimerkiksi Euroopan parlamentissa EPP:n ryhmään kuuluvan Suomen Kokoomuksen harjoittamaan politiikkaan. EPP on Euroopan parlamentin suurin ryhmä, ja siihen kuuluvat kuuluvat Euroopan unionin jäsenmaiden merkittävimmät maltilliset keskustalaiset ja keskustaoikeistolaiset poliittiset puolueet. Myös Suomen kristillisdemokraatit ovat kuuluneet EPP-ryhmään. KD on kuitenkin halunnut tuoda omaa aatteellista pohjaansa selkeämmin esiin, ja se suhtautuu EPP:hen kriittisesti.

KD-lehdessä julkaistun kirjoituksen mukaan suomalaisiin on syvästi juurtunut asenne, jonka mukaan lait eivät saa olla mielivaltaisia ja sortaa vähemmistöjä.

- Esimerkiksi kysyttäessä pitääkö homoseksuaaleilla olla yhtäläinen oikeus avioliittoon kuin heteroseksuaaleilla, välitön reaktio on, että kaikkien pitää olla tasavertaisessa asemassa.

Kirjoituksen mukaan asiaa ei ajatella loppuun asti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Vaikka kristillisdemokraatit vastustivat konkreettisesti vuosituhannen vaihteessa samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallista tunnustamista, katsotaan nyt julkaistussa kirjoituksessa, että "perinnönjaon kaltaisissa juridisissa kysymyksissä on rekisteröityjen parisuhteiden oltava tasavertaisessa asemassa avioliittojen kanssa, mutta kristityille avioliitto on sakramentti miehen ja naisen välillä".

- Lainsäädännön antama uusi sisältö avioliitolle ei tee siitä avioliittoa kristillisessä mielessä, eikä kirkkoja pidä pakottaa muuttamaan opetustaan, todetaan kirjoituksessa.

Avioliitto-oikeuden yhdenvertaisuuteen viitaten kirjoittaja tekee johtopäätöksen, että "Yleinen oikeuskäsitys voi siis vääristyä".

KD-lehti: Kd ideologia osa 4. TASA-ARVO JA OIKEUDENMUKAISUUS

4 kommenttia

  • 1 / 4
  • Someone
  • 15.1.2017, 14.48
KD: "... kristityille avioliitto on sakramentti miehen ja naisen välillä ..."

Itse asiassa avioliitto ei ole sakramentti protestanttisissa kirkoissa (esim. luterilainen kirkko), joissa on kaksi Jeesuksen asettamaa sakramenttia, eli kaste ja ehtoollinen.

Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa avioliitto on kyllä sakramentti (yksi seitsemästä).

KD: "... Lainsäädännön antama uusi sisältö avioliitolle ei tee siitä avioliittoa kristillisessä mielessä, eikä kirkkoja pidä pakottaa muuttamaan opetustaan ..."

On erikoista, että tätä asiaa jankataan jatkuvasti Aito avioliitto-piireissä, vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki ei nimenomaan koske uskonnollisia yhdyskuntia, kuten luterilaista kirkkoa.
"mutta kristityille avioliitto on sakramentti miehen ja naisen välillä".

Tämä on taas tällaista totuuden vääristelyä. Luterilaisuudessa avioliitto ei ole sakramentti. Se taitaa olla ortodoksisuudessa ja katolilaisuudessa. Suomessa enemmistö kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Avioliitto ei ole sakramentti vapaissa suunnissakaan.