Helsingin hiippakuntavaltuusto hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 118

Helsingin hiippakuntavaltuusto katsoo, että kirkko voi vihkiä ja siunata samaa sukupuolta olevat avioparit, jos nämä seurakunnalta sitä pyytävät. Valtuuston torstaina äänin 13-6 tehdystä linjauksesta kerrottiin perjantaina.

Helsingin hiippakuntaan kuuluu 33 seurakuntaa Helsingissä, Vantaalla, Porvoossa, Myrskylässä, Askolassa, Pukkilassa, Pornaisissa, Loviisassa, Ruotsinpyhtäällä, Lapinjärvellä ja Sipoossa. Hiippakunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Johanna Korhonen.

Kirkon kannasta samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimiseen tai avioparien siunaamiseen päättää kirkolliskokous. Kirkolliskokouksessa ei kuitenkaan ole enemmistöä päätöksen tekemiseen sen paremmin kieltämisen kuin sallimisenkaan kannalle. Kirkkolain muutos vaatii kolmen neljäsosan määräenemmistön kirkolliskokouksessa.

Elokuun lopussa evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous katsoi selonteossaan, että kirkon kannan mukaan avioliitto on vain naisen ja miehen välinen liitto, eivätkä papit saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Myöskään samaa sukupuolta olevien avioparien kirkollista siunaamista ei piispojen mukaan sallita sen jälkeen, kun tasa-arvoinen avioliitto on 1.3.2017 astunut voimaan. Pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi kuitenkin rukoilla maistraatissa avioliiton solmineiden puolesta.

Helsingin hiippakunnassa monet papit ovat ilmaisseet aikeensa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittolain uudistuksen tultua voimaan. Koska samaa sukupuolta olevan parin vihkimistä ei ole erikseen lailla tai muilla pätevillä säännöksillä kielletty, on maaliskuusta 2017 lukien papin suorittama vihkiminen on juridisesti pätevä myös homoparin osalta, vaikka se olisi kirkon tulkinnan mukaan sen opin vastainen.

Helsinkiläispappien mahdollisista kurinpitotoimista vastuu on Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilla, jonka puheenjohtaja on Helsingin piispa Irja Askola. Askola on aiemmin todennut haluavansa kirkon vihkivän homopareja.

Lokakuun alussa Helsingin Vallilan kaupunginosassa toimiva Paavalin seurakunta teki julkisen vetoomuksen piispoille ja kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien vihkimisen puolesta. Samalla seurakunnan seurakuntaneuvosto ilmoitti, että Paavalinkirkon tilat ovat kaikkien avioituvien parien käytössä.

Päivitys 16.10.2016 klo 11.44: korjattu kirkolliskokouksessa vaadittavan määräenemmistön suuruus.

Piispat: Homopareille ei kirkkovihkimistä eikä avioliitoille siunausta

118 kommenttia

Tuttu helsinkiläinen pappi kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Kysyin, josko Rovaniemeltä kotoisin oleva, samaa sukupuolta oleva pari saisi vihkimisen avioliittoon Helsingissä, jos vihkimään haluava pappi löytyy. Sain vastauksen, että voi hyvin tulla vihityksi Helsingissä, kun tuo normaalin avioliiton esteiden tutkintatodistuksen mukanaan ja pappi löytyy.

***

Olen mieheni kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa. Meitä ei siis voi vihkiä, koska olemme jo periaatteessa aviossa. Tarvitaan vain tylsästi maistraatin allekirjoitus lain voimaantulon jälkeen ja olemme sitten avioliitossa. Tuo on niin väärin!

Pappituttuni lohdutti, että meidän on mahdollisuus saada kirkollinen siunaus taikka rukous liittomme puolesta.
On hyvä olla tarkkana tässä asiassa, nimittäin paineet piispainkokouksen linjasta poikkeamiseen tulevat puhtaasti kirkon sisältä, EI MAALLISESTA YHTEISKUNNASTA käsin.

Tasa-arvoisen avioliittolaki ei koske uskonnollisia yhdyskuntia. Kyseessä on ainoastaan siviilivihkimisiä ja -avioliittoja koskeva muutos.

Tasa-arvoisen avioliiton vastustajat ovat pyrkineet ja pyrkivät edelleenkin tahallisesti hämärtämään tätä yksinkertaista tosiasiaa omassa valheellisia argumenttejaan pursuavassa kampanjassaan:

https://www.facebook.com/aitoavioliittoaivopierut/photos/a.1240815705949027.1073741827.1240809209283010/1506940122669916/