Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää Hallinto-oikeuden linjausta gambialaisen miehen oleskelulupakysymyksessä tärkeänä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 20.6. antamallaan päätöksellä Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen gambialaisen miehen oleskelulupaa koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus palautti asian Maahanmuuttoviraston käsittelyyn.

Oikeuden mukaan valittajan voidaan katsoa olevan ulkomaalaislaissa tarkoitettu kumppaninsa aviopuolisoksi rinnastettava henkilö ja siten tämän ulkomaalaislaissa tarkoitettu perheenjäsen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi asian oikeuskäsittelyä varten lausunnon, jonka mukaan oleskeluluvan epääminen rikkoi yhdenvertaisuuslakia, koska hakija asetettiin eri asemaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ilmaissut tyytyväisyytensä hallinto-oikeuden päätökseestä. Tämä pitää Hallinto-oikeuden linjausta tärkeänä ja vaatii perhemuotojen moninaisuuden tunnustamista myös maahanmuutossa.

- Eri maiden lainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt asettuvat usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden perheenyhdistämisen ja muun perhe-elämän tielle. Hallinto-oikeuden päätös on perus- ja ihmisoikeusmyönteinen ja osoittaa ajanmukaista ymmärrystä perhemuotojen moninaisuudesta. Päätös sopii erittäin hyvin Helsinki Pride -viikolle, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa on painavia syitä poiketa ulkomaalaislain asettamista aviopuolisoksi rinnastamisen ehdoista, koska suomalais-gambialaisella miesparilla ei ole käytännössä ollut mahdollisuutta täyttää näitä ehtoja. Ulkomaalaislaki edellyttää rekisteröityä parisuhdetta tai kahden vuoden yhdessä asumista. Asumisaikavaatimuksesta voidaan ulkomaalaislain mukaan poiketa painavasta syystä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi hallinto-oikeudelle syksyllä 2015 lausunnon asian oikeuskäsittelyä varten gambialaisen miehen oikeusavustajan pyynnöstä. Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista sekä yleisesti edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäisee syrjintää. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän muun muassa seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Syrjinta.fi: Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Hallinto-oikeudelta tärkeä linjaus – perhemuotojen moninaisuus tunnustettava myös maahanmuutossa

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta